Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Plan Zamówień Publicznych na 2018 r. -> Plan Zamówień Publicznych na 2018 r.

Plan Postępowań na 2019 r. ->Plan postępowań w 2019 r.

Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.. ->Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.

Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.. ->Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
Dostawa mikroimplantów do chirurgicznego leczenia jaskry 2020.08.12 2020.08.12

Ogloszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 07.04.2014r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa szwów chirurgicznych 2020.08.12 2020.08.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 27.03.2014r.

Zestawienie ofert

Zestawienie ofert - po poprawieniu omyłki rachunkowej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Administrowanie i zarządzanie serwerami oraz współpracującymi z nimi urządzeniami sieciowymi w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym 2020.08.12 2020.08.12

Ogloszenie o zamówieniu

SIWZ

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 2020.08.12 2020.08.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 03.03.2014r.

Formularz OFERTA oraz Formularz asortymentowo-cenowy

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty - sprostowanie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostaw leków 2020.08.12 2020.08.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 05.03.2014r.

Informacja z dnia 07.03.2014

Pytania i wyjaśnienia z dnia 11.03.2014r.

Pytania i wyjaśnienia + informacja z dnia 11.03.2014r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa sprzętu jednorazowego, sterylnego do przeszczepu rogówki 2020.08.12 2020.08.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 14.02.2014r.

Informacja z dnia 14.02.2014r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa barwników okulistycznych 2020.08.12 2020.08.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 07.02.2014r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 10.02.2014r.

Zestawienie ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa jednorazowych, sterylnych materiałów medycznych do zabiegów kanaloplastyki 2020.08.12 2020.08.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa produktu leczniczego Aflibercept inj. 40 mg/ml 2020.08.12 2020.08.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 24.01.2014r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego, licencji oraz urządzeń sieciowych – powtórzenie postępowania 2020.08.12 2020.08.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia