Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Plan Zamówień Publicznych na 2018 r. -> Plan Zamówień Publicznych na 2018 r.

Plan Postępowań na 2019 r. ->Plan postępowań w 2019 r.

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
Dostawa materiałów opatrunkowych 2020.06.03 2020.06.03

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjasnienia z dnia 20.11.2013r.

Zestawienie ofert

Zestawienie ofert- po dokonaniu poprawek rachunkowych

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa produktów leczniczych sprowadzanych w ramach importu docelowego 2020.06.03 2020.06.03

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 08.11.2013 r.

Zestawienie ofert

Zestawienie ofert - po poprawieniu omyłki pisarskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa preparatów myjąco-dezynfekcyjnych 2020.06.03 2020.06.03

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 05.11.2013r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa bielizny operacyjnej jednorazowej, fizelinowej 2020.06.03 2020.06.03

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 29.10.2013r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 30.10.2013r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa płynów infuzyjnych 2020.06.03 2020.06.03

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 21.10.2013 r.

Pytania i wyjasnienia z dnia 24.10.2013 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa implantów oczodołowych 2020.06.03 2020.06.03

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 14.10.2013r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa materiałów eksploatacyjnych (akcesoriów) do aparatu Constellation Vision System oraz aparatów Infiniti Vision System używanych do zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji 2020.06.03

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa produktów do czsowej tamponady siatkówki 2020.06.03 2020.06.03

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia z dnia 03.09.201r. + informacja dot.pak.4

Pytania i wyjaśnienia z dnia 04.09.2013 r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 05.09.2013r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych – postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę 2020.06.03

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych 2020.06.03 2020.06.03

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 27.08.2013r.

Informacja z dnia 28.08.2013r. - dotyczy pak.16

Pytania i wyjaśnienia z dnia 28.08.2013r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia