Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Plan Zamówień Publicznych na 2018 r. -> Plan Zamówień Publicznych na 2018 r.

Plan Postępowań na 2019 r. ->Plan postępowań w 2019 r.

Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.. ->Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.

Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.. ->Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
Ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w zakresie ryzyk majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej 2020.08.12 2020.08.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 13.12.2013r.

Załącznik nr 1 do wyjaśnień z dnia 13.12.2013r.

Załącznik nr 2 do wyjaśnień z dnia 13.12.2013r.

Załącznik nr 3 do wyjaśnień z dnia 13.12.2013r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego, licencji oraz urządzeń sieciowych 2020.08.12 2020.08.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dostawa bonów towarowych 2020.08.12 2020.08.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z dnia 22.11.2013r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa materiałów opatrunkowych 2020.08.12 2020.08.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjasnienia z dnia 20.11.2013r.

Zestawienie ofert

Zestawienie ofert- po dokonaniu poprawek rachunkowych

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa produktów leczniczych sprowadzanych w ramach importu docelowego 2020.08.12 2020.08.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 08.11.2013 r.

Zestawienie ofert

Zestawienie ofert - po poprawieniu omyłki pisarskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa preparatów myjąco-dezynfekcyjnych 2020.08.12 2020.08.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 05.11.2013r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa bielizny operacyjnej jednorazowej, fizelinowej 2020.08.12 2020.08.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 29.10.2013r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 30.10.2013r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa płynów infuzyjnych 2020.08.12 2020.08.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 21.10.2013 r.

Pytania i wyjasnienia z dnia 24.10.2013 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa implantów oczodołowych 2020.08.12 2020.08.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 14.10.2013r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa materiałów eksploatacyjnych (akcesoriów) do aparatu Constellation Vision System oraz aparatów Infiniti Vision System używanych do zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji 2020.08.12

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia