Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Plan Zamówień Publicznych na 2018 r. -> Plan Zamówień Publicznych na 2018 r.

Plan Postępowań na 2019 r. ->Plan postępowań w 2019 r.

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem 2020.06.03 2020.06.03

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z dnia 22.03.2013 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy leków 2020.06.03 2020.06.03

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularze asortymentowo-cenowe - załącznik nr 1 do SIWZ

Informacja z dnia 27.02.2013r. - dot. pak.nr 5

Pytania i wyjaśnienia z dnia 28.02.2013r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 01.03.2013r.

Informacja z dnia 05.03.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa noży i ostrzy mikrochirurgicznych 2020.06.03 2020.06.03

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 21.02.2013r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 22.02.2013r.

Pytanian i wyjaśnienia z dnia 25.02.2013r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa barwników okulistycznych 2020.06.03 2020.06.03

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 11.01.2013 r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 14.01.2013 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia