Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Plan Zamówień Publicznych na 2018 r. -> Plan Zamówień Publicznych na 2018 r.

Plan Postępowań na 2019 r. ->Plan postępowań w 2019 r.

Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.. ->Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.

Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.. ->Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.

Plan Postępowań na 2021 rok -korekta-> Plan Zamówień Publicznych 2021 r.

Plan Postępowań na 2022 rok-> Plan Zamówień Publicznych 2022 r.

 

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
DOSTAWA NARZĘDZI WIELORAZOWYCH DO MIKROCHIRURGII OKA – do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego- postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2021.07.01 2021.07.14

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 -Formularz OFERTA

Załącznik nr 2a - Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet 1

Załącznik nr 2b - Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet 2

Załącznik nr 2c - Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet 3

Załącznik nr 3-Wykaz próbek

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące próbek dostarczonych do testowania

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Wykonawcy

Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 Ustawy Pzp

Załącznik nr 9- Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 09.07.2021 r.

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU-KOREKTA

Wniosek dotyczący przedłużenia terminu ważności oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o wyniku postępowania

DOSTAWA JAŁOWYCH JEDNORAZOWYCH NOŻY I OSTRZY MIKROCHIRURGICZNYCH do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2021.05.14 2021.05.27

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 - Formularz OFERTA

Załącznik 2a - Formularz asortymentowo-cenowy-pak. 1

Załącznik 2b - Formularz asortymentowo-cenowy-pak. 2

Załącznik 2c - Formularz asortymentowo-cenowy-pak. 3

Załącznik 2d - Formularz asortymentowo-cenowy-pak. 4

Załącznik 2e - Formularz asortymentowo-cenowy-pak. 5

Załącznik 2f - Formularz asortymentowo-cenowy-pak. 6

Załącznik 2g - Formularz asortymentowo-cenowy-pak. 7

Załącznik 3 - Wykaz próbek

Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące próbek

Załącznik 5- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowanu

Załącznik 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 7 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 8 - Oświadczenie o aktualności informacji - art.125 Uzp

Załącznik 9 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 20.05.2021 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 24.05.2021 r.

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

Wniosek dotyczący przedłużenia terminu związania ofertą

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o wyniku postępowania

SUKCESYWNA DOSTAWA JEDNORAZOWYCH, STERYLNYCH MIKROCEWNIKÓW DO ZABIEGÓW KANALOPLASTYKI do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2021.05.11 2021.05.19

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 - Formularz OFERTA

Załącznik 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 3 - Wykaz próbek

Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące próbek

Załącznik 5- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 7 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik 8 - Oświadczenie o aktualności informacji - art.125 Uzp

Załącznik 9 - Wzór umowy

Załącznik 3 - Wykaz próbek - aktualny

Informacja dotycząca wysokości środków

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI -postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2021.03.26 2021.04.08

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 -Formularz OFERTA

Załącznik 2a -Formularz asortymentowo-cenowy-pakiet 1

Załącznik 2b -Formularz asortymentowo-cenowy-pakiet 2

Załącznik 2c -Formularz asortymentowo-cenowy-pakiet 3

Załącznik 2d -Formularz asortymentowo-cenowy-pakiet 4

Załącznik 2e -Formularz asortymentowo-cenowy-pakiet 5

Załącznik 2f -Formularz asortymentowo-cenowy-pakiet 6

Załącznik 2g -Formularz asortymentowo-cenowy-pakiet 7

Załącznik 3 - Wykaz próbek

Załącznik 4 -Oświadczenie dot. próbek

Załącznik 5 -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowanu

Załącznik 6 -Wykaz dostaw

Załącznik 7 -Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 8 -Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 9 -Oświadczenie o aktualności informacji - art.125 Uzp

Załącznik 10 -Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 02.04.2021r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 07.04.2021r. + Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 12.04.2021r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego (2) - z dnia 07.04.2021r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot. przesunięcia terminu postępowania na dzień 12.04.2021 r.

Informacja dot. terminu związania ofertą

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU - Korekta

Wniosek dotyczący przedłużenia terminu związania ofertą

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zestawienie ofert - korekta 2

Ogłoszenie o wyniku postępowania

DOSTAWA IMPLANTÓW OCZODOŁOWYCH do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie będzie prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.12.28 2021.01.22

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące próbek

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot.przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone będzie na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.12.23 2021.01.20

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot.przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Informacja o przesunięciu terminu przetargu na 02.02.2021 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 26.01.2021 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 28.01.2021 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 28.01.2021 r. - Sprostowanie

SPROSTOWANIE - do wyjaśnień udzielonych w dniu 26.01.2021 r.

ZESTAWIENIE OFERT

Wniosek dotyczący przedłużenia terminu związania ofertą

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

DOSTAWA SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone będzie na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.12.23 2021.01.28

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2- Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik nr 4 - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia -JEDZ

Załącznik 5 - Wykaz dostaw

Załącznik 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 7 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 20.01.2021 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 21.01.2021 r.

Informacja o przesunięciu terminu przetargu na 18.02.2021 r.

Informacja dotycząca modyfikacji pakietów

Załącznik 1 - Formularz asortymentowo-cenowy-MODYFIKACJA

Załącznik 2- Wykaz próbek- MODYFIKACJA

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 10.02.2021 r. -dot.pak.10

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego (2) - z dnia 10.02.2021 r.r.

Informacja dot. pak.2 i przesunięcia terminu składania ofert na dzień 22.02.2021 r.

Załącznik 1 - Formularz asortymentowo-cenowy-Modyfikacja 2

Formularz ofertowy -Modyfkacja uwzględniająca pakiet nr 10

ZESTAWIENIE OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 6

Wniosek dotyczący przedłużenia terminu związania ofertą

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - w zakresie pozostałych pakietów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

DOSTAWA LEKÓW do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone będzie na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.12.23 2021.01.29

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - JEDZ

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - Oświadczenie na brak podstaw wykluczenia

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Informacja o przesunięciu terminu przetargu na 12.02.2021 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 25.01.2021 r.

Załącznik 1 - Formularz asortymentowo-cenowy-poprawiona numeracja w pak.nr 11

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 05.02.2021 r.

ZESTAWIENIE OFERT

ZESTAWIENIE OFERT - KOREKTA

Wniosek dotycżący terminu związania ofertą

ZESTAWIENIE OFERT - KOREKTA 2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone będzie na elektronicznej Platformie Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.12.22 2021.01.18

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące próbek

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot.przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 6 - Wzór umowy

Informacja o przesunięciu terminu przetargu na 25.01.2021 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 15.01.2021 r.

ZESTAWIENIE OFERT

Wniosek dotyczący przedłużenia terminu związania ofertą

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.12.01 2020.12.10

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik - Formularz OFERTA

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot.próbek

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot.przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 03.12.2020 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego (2)- z dnia 03.12.2020 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 07.12.2020 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 08.12.2020 r. + informacja o przesunięciu terminu składania ofert i próbek - na dzień 14.12.2020 r.

ZESTAWIENIE OFERT

ZESTAWIENIE OFERT - Korekta

ZESTAWIENIE OFERT - po poprawieniu oczywistych omyłek

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia