Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Plan Zamówień Publicznych na 2018 r. -> Plan Zamówień Publicznych na 2018 r.

Plan Postępowań na 2019 r. ->Plan postępowań w 2019 r.

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
Dostawa perymetru z drukarką i stolikiem elektromotorycznym – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.12.05 2019.12.16

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4- Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny

Załącznik nr 5- Wykaz dostaw

Załącznik nr 6- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załącznik nr 8 - Umowa powierz. danych os.-RODO

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dostawa szwów chirurgicznych do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.11.29 2019.12.13

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 2 - Wykaz próbek

Załącznik 3 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 6 -Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 10.12.2019r.

ZESTAWIENIE OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa elektronicznych kart podarunkowych do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy – Prawo zamówień publicznyche 2019.11.27 2019.12.04

Zapytanie ofertowe

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dostawa wiskoelastyków – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.11.08 2019.11.21

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 2 - Wykaz próbek

Załącznik 3 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 6 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 13.11.2019 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 14.11.2019 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 15.11.2019 r.

ZESTAWIENIE OFERT

Informacja dot. próbek firmy MDT Sp. z o.o. dostarczonych po terminie

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatów Centurion i Infiniti i operacji witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation oraz jałowych, jednorazowych zestawów do iniekcji wewnątrzgałkowych – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.11.05 2019.12.10

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik 1- Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 2 - Wykaz próbek

Załącznik 3 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik 4 - Formularz JEDZ

Załącznik 5 - Wykaz dostaw

Załącznik 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 7 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 12.11.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - z dnia 12.11.2019 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 15.11.2019 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 25.11.2019 r.

ZESTAWIENIE OFERT

Wniosek dot. przedłużenia terminu związania ofertą

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.10.11 2019.10.30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz 0fertowy

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentow-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 24.10.2019 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego (2) z dnia 24.10.2019 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 25.10.2019 r.

Informacja z dnia 28.10.2019r. - dot.przesunięcia terminu przetargu na 04.11.2019r.

Informacja z dnia 28.10.2019r. dot. dostarczania próbek

ZESTAWIENIE OFERT

Informacja dot. próbek firmy Skamex dostarczonych po terminie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja dot. zawarcia umowy w zakresie pak. nr 6

Dostawa leków – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.09.25 2019.10.29

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik - Formularz ofertowy

Załącznik 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 2 - Formularz JEDZ

Załącznik 3 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 4 - Wykaz dostaw

Załącznik 5 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 02.10.2019r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 10.10.2019r.

INFORMACJA z dnia 18.10.2019r.- dot. pak. nr 12

Informacja z dnia 25.10.2019r. - dot. nr ogłoszenia w Dz.Urz.Unii Europ.

ZESTAWIENIE OFERT

ZESTAWIENIE OFERT - Korekta

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Sprzedaż używanego aparatu medycznego pn.: TOMOGRAF OKULISTYCZNY CIRRUS HD-OCT 4000 prod. Carl Zeiss Meditec – rok prod. 2008 – postępowanie prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.07.23 2019.07.31

Ogłoszenie o przetargu

Formularz OFERTA

Oświadczenie - zał. nr 1 do ogłoszenia

Projekt umowy

Regulamin przetargu

Informacja o VAT

Zestawienie ofert

Dostawa mikroimplantów do chirurgicznego leczenia jaskry– postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.07.04 2019.07.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot.przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 09.07.2019 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa produktów do czasowej tamponady siatkówki– postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.07.03 2019.07.11

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot.próbek

Załacznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Zestawienie ofert

Wniosek dotyczący przedłużenia terminu związania ofertą

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia