Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Plan Zamówień Publicznych na 2018 r. -> Plan Zamówień Publicznych na 2018 r.

Plan Postępowań na 2019 r. ->Plan postępowań w 2019 r.

Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.. ->Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.

Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.. ->Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.

Plan Postępowań na 2021 rok -> Link

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
Dostawa jednorazowych zestawów do iniekcji wewnątrzgałkowych – postępowanie uzupełniające 2021.06.18 2021.06.18

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z dnia 24.05.2013r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 29.05.2013r.

Zestawienie ofert

Zestawienie ofert - po złożeniu ofert dodatkowych

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa narzędzi i sprzętu jednorazowego do witrektomii 2021.06.18 2021.06.18

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 30.04.2013r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie systemu instalacji sieci strukturalnej oraz dedykowanej instalacji zasilającej w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13 2021.06.18 2021.06.18

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Przedmiar robót

Projekt wykonawczy

Rzut 1 piętra

Rzut 2 piętra

Rzut parteru

Rzut piwnicy

Schemat główny

Schemat połączeń sieci LAN

Szafa GPD

Szafa PPD0

Szafa PPD1

Szafa PPD2

TK0

TK1

TK2

TKP

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa szwów chirurgicznych 2021.06.18 2021.06.18

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 29.03.2013r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprostowanie dot. pak. nr 7

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem 2021.06.18 2021.06.18

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z dnia 22.03.2013 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy leków 2021.06.18 2021.06.18

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularze asortymentowo-cenowe - załącznik nr 1 do SIWZ

Informacja z dnia 27.02.2013r. - dot. pak.nr 5

Pytania i wyjaśnienia z dnia 28.02.2013r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 01.03.2013r.

Informacja z dnia 05.03.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa noży i ostrzy mikrochirurgicznych 2021.06.18 2021.06.18

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 21.02.2013r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 22.02.2013r.

Pytanian i wyjaśnienia z dnia 25.02.2013r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa barwników okulistycznych 2021.06.18 2021.06.18

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 11.01.2013 r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 14.01.2013 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia