Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Plan Zamówień Publicznych na 2018 r. -> Plan Zamówień Publicznych na 2018 r.

Plan Postępowań na 2019 r. ->Plan postępowań w 2019 r.

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
Dostawa leków – powtórzenie postępowania na pakiety nr 1 i 7 2018.06.11 2018.06.19

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy - pak. nr 1

Formularz asortymentowo-cenowy - pak. nr 2

Pytania i wyjaśnienia z dnia 14.06.2018 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków 2018.04.14 2018.05.08

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy - pak.1-12 - aktualnie obowiązujący

Pytania i wyjaśnienia z dnia 25.04.2018r.

Zestawienie ofert

Zestawienie ofert - po poprawieniu omyłki rachunkowej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pak. nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa mikroimplantów do chirurgicznego leczenia jaskry 2018.03.29 2018.04.09

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 03.04.2018r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa materiałów opatrunkowych 2018.03.23 2018.04.06

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 29.03.2018 r.

Informacja z dnia 03.04.2018r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 04.04.2018 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej bez świadczenia usługi przesyłowej (dystrybucyjnej) do obiektów Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 2018.03.20 2018.03.29

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 26.03.2018 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla realizacji inwestycji pn. „Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Okulistycznego przy ul. Sierakowskiego nr 13 oraz przebudowa bloku operacyjnego ze sterylizatornią w budynku szpitalnym” 2018.03.03 2018.04.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Zał. nr 2 do SIWZ - Umowa nadzoru inwest.-projekt

Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy

Zał.nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o zakresie podwykonawstwa

Zał. nr 5 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ (002)

zał. nr 6 do SIWZ- JEDZ

Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie grupy kapitalowej

Zał. nr 8.1, 8.2, 8.3 do SIWZ - Wykazy na potwierdzenie spełniania warunków udziału

Zał. nr 9 do SIWZ- Zobowiazanie do udostepnienia zasobow

SPKSO-PB inst. chłodu - rozwinięcie

SPKSO-PB inst. chłodu - rzut piwnic

SPKSO-PB inst. chłodu - stacyjki

SPKSO-PB wentylacja i klimatyzacja - rzut dachu

SPKSO-PB wentylacja i klimatyzacja - rzut I piętra

SPKSO-PB wentylacja i klimatyzacja - rzut parteru

SPKSO-PB wentylacja i klimatyzacja - rzut piętra II

SPKSO-PB wentylacja i klimatyzacja - rzut piętra III

SPKSO-PB wentylacja i klimatyzacja - rzut piwnicy

20141127__SPKSO_Opis_Rysunki

WIZUALIZACJA1

WIZUALIZACJA2

SPKSO-PB went. i klim. tabela nr 2 i 3- zestawienie mocy elektrycznej

SPKSO-PB went. i klim. tab nr 8- zestawienie klap ppoż.

SPKSO-PB went. i klim. tab nr 5,6,7- zestawienie klimatyzatorów

PB IV CZ2 OPIS SANITARNE

SPKSO-PB inst. klimatyzacji VRV - rzut dachu

SPKSO-PB inst. klimatyzacji VRV - rzut parteru

SPKSO-PB inst. klimatyzacji VRV - rzut piętra I

SPKSO-PB inst. klimatyzacji VRV - rzut piętra III

SPKSO-PB opis wentylacji i klimatyzacji

SPKSO-PB went. i klim. tab nr 1- zestawienie ilości powietrza i zespołów

SPKSO-PB went. i klim. tab nr 4- zestawienie wentylatorów kanałowych

Co-2

Co_5

Co_4

Co_3

Co_1

wod-kan_7

wod-kan_6

wod-kan_5

PB KONSTR RYS K06

PB KONSTR RYS K07

PB IV CZ1 OPIS SANITARNE

schemat 17-11-2014-Model

wod-kan_1

wod-kan_2

wod-kan_3

wod-kan_4

PB KONSTR RYS K05

PB KONSTR RYS K04

PB KONSTR RYS K03

PB KONSTR RYS K02

PB KONSTR RYS K01

PB III OPIS KONSTRUKCJA

EKSPERTYZA B SPKSO

EKSPERTYZA A SPKSO

9

1

2

S.OPIS

S1

3

4

S2

S3

5

5

S4

S5

7

8

S6

1.OPIS

technologia_rzut piwnic 1300x594

technologia_rzut parteru 1300x913

technologia_rzut 3 piętra 1100x841

technologia_rzut 2 piętra 1300x913

technologia_rzut 1 piętra 1300x913

PB II cz2 TECHNOLOGIA

A16 przekroj CC

A17 ELEWACJA Zachodnia

A18 ELEWACJA Polnocna

A19 ELEWACJA PolnocnoWschodnia

A20 ELEWACJA PnZachPatio

A21 ELEWACJA Poludniowa Patio

A22 ELEWACJA WschodniaPatio

PB II cz1 ARCHITEKTURA

A15 przekroj BB

A14 przekroj AA

A13 RZUT DACHU

A12 RZUT 3 PIETRA

A10 RZUT 1 PIETRA

A9 RZUT PARTERU

A8 RZUT PIWNICY

A11 RZUT 2 PIETRA

A5 INWENTARYZACJA WYBURZENIA rzut II pietra

A6 INWENTARYZACJA WYBURZENIA rzut III pietra_DACH

A7 INWENTARYZACJA WYBURZENIA PRZEKRÓJ I-I

A4 INWENTARYZACJA WYBURZENIA rzut I pietra

A4 INWENTARYZACJA WYBURZENIA rzut I pietra

A2 INWENTARYZACJA WYBURZENIA rzut piwnicy

wiz2

wiz1

A1b_2016

PB I cz 2 ZAG.TERENU_OPIS

PB I SUPLEMENT 2016

D1

D2

D3

D4

PB I cz 3 OPIS DROGI

A1a_2016

A1_2016

A1 ZAG.TERENU

SPKSO mapa2015

PW2.spkso -sanepid2

PW 1.spkso -sanepid1

15. spkso BIOS

14.spkso -akustyka

6.spkso - woda aw.

7.spkso - hydranty

9.spkso - postanowienie_ ppoż

10.spkso - KZ

11.spkso - zieleń1

11a.spkso - zieleń2

12.spkso - zieleń_post

13.SPKSO_Charakterystyka_E

5.spkso - mpwik

08elewacje ep_ez

07przekrój B_B

4.spkso DALKIA

3.spkso -RWE1

06ppoż 3 piętro

05ppoż 2 piętro

2.spkso -RWE

1.spkso -mpzp

04ppoż 1 piętro

03ppoż parter

ppoż eksp_ opis

10elewacja północna

02ppoż piwnica

PPOZ

09elewacja wschodnia

Pytania i wyjaśnienia - z dnia 23.03.2018 r.

Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ - z dnia 03.04.2018r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 04.04.2018r.

Informacja dot. zmiany terminu

Pytania i wyjaśnienia z dnia 11.04.2018r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa implantów oczodołowych 2018.02.22 2018.03.05

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 26.02.2018r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 28.02.2018r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa narzędzi i sprzętu jednorazowego do witrektomii 2018.02.20 2018.03.01

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 26.02.2018 r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 27.02.2018 r.

Pytania i wyjaśnienia (II) z dnia 27.02.2018 + Informacja

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa produktów do czasowej tamponady siatkówki 2018.02.05 2018.02.15

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 09.02.2018 r.

Zestawienie ofert

Informacja dot. oferty złożonej po terminie

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa produktów leczniczych sprowadzanych w ramach importu docelowego 2018.02.02 2018.02.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia