Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Plan Zamówień Publicznych na 2018 r. -> Plan Zamówień Publicznych na 2018 r.

Plan Postępowań na 2019 r. ->Plan postępowań w 2019 r.

Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.. ->Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.

Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.. ->Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.

Plan Postępowań na 2021 rok -> Link

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
Dostawa funduskamery cyfrowej ze stolikiem elektrycznym – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https:// spkso.eb2b.com.pl 2020.01.14 2020.01.23

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4- Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny

Załącznik nr 5- Wykaz dostaw

Załącznik nr 6- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załącznik nr 8 - Umowa powierzenia danych osobowych-RODO

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 17.01.2020 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 20.01.2020 r.

ZESTAWIENIE OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków (powtórzenie postępowania na pakiety nr 6 i 16) – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.12.30 2020.01.09

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot.przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

ZESTAWIENIE OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa perymetru z drukarką i stolikiem elektromotorycznym – powt. postępowania – Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.12.19 2020.01.08

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4- Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny

Załącznik nr 5- Wykaz dostaw

Załącznik nr 6- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załącznik nr 8 - Umowa powierzenia danych osobowych-RODO

ZESTAWIENIE OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa mikroskopu spekularnego – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.12.12 2019.12.20

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4- Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny

Załącznik nr 5- Wykaz dostaw

Załącznik nr 6- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załącznik nr 8 - Umowa powierzenia danych os.-RODO

ZESTAWIENIE OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa perymetru z drukarką i stolikiem elektromotorycznym – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.12.05 2019.12.16

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4- Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny

Załącznik nr 5- Wykaz dostaw

Załącznik nr 6- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załącznik nr 8 - Umowa powierz. danych os.-RODO

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dostawa szwów chirurgicznych do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.11.29 2019.12.13

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 2 - Wykaz próbek

Załącznik 3 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 6 -Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 10.12.2019r.

ZESTAWIENIE OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa elektronicznych kart podarunkowych do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy – Prawo zamówień publicznyche 2019.11.27 2019.12.04

Zapytanie ofertowe

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dostawa wiskoelastyków – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.11.08 2019.11.21

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 2 - Wykaz próbek

Załącznik 3 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 6 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 13.11.2019 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 14.11.2019 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 15.11.2019 r.

ZESTAWIENIE OFERT

Informacja dot. próbek firmy MDT Sp. z o.o. dostarczonych po terminie

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatów Centurion i Infiniti i operacji witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation oraz jałowych, jednorazowych zestawów do iniekcji wewnątrzgałkowych – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.11.05 2019.12.10

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik 1- Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 2 - Wykaz próbek

Załącznik 3 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik 4 - Formularz JEDZ

Załącznik 5 - Wykaz dostaw

Załącznik 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 7 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 12.11.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - z dnia 12.11.2019 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 15.11.2019 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 25.11.2019 r.

ZESTAWIENIE OFERT

Wniosek dot. przedłużenia terminu związania ofertą

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.10.11 2019.10.30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz 0fertowy

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentow-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 24.10.2019 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego (2) z dnia 24.10.2019 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 25.10.2019 r.

Informacja z dnia 28.10.2019r. - dot.przesunięcia terminu przetargu na 04.11.2019r.

Informacja z dnia 28.10.2019r. dot. dostarczania próbek

ZESTAWIENIE OFERT

Informacja dot. próbek firmy Skamex dostarczonych po terminie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja dot. zawarcia umowy w zakresie pak. nr 6