Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Plan Zamówień Publicznych na 2018 r. -> Plan Zamówień Publicznych na 2018 r.

Plan Postępowań na 2019 r. ->Plan postępowań w 2019 r.

Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.. ->Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.

Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.. ->Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
Dostawa leków – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.09.25 2019.10.29

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik - Formularz ofertowy

Załącznik 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 2 - Formularz JEDZ

Załącznik 3 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 4 - Wykaz dostaw

Załącznik 5 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 02.10.2019r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 10.10.2019r.

INFORMACJA z dnia 18.10.2019r.- dot. pak. nr 12

Informacja z dnia 25.10.2019r. - dot. nr ogłoszenia w Dz.Urz.Unii Europ.

ZESTAWIENIE OFERT

ZESTAWIENIE OFERT - Korekta

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Sprzedaż używanego aparatu medycznego pn.: TOMOGRAF OKULISTYCZNY CIRRUS HD-OCT 4000 prod. Carl Zeiss Meditec – rok prod. 2008 – postępowanie prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.07.23 2019.07.31

Ogłoszenie o przetargu

Formularz OFERTA

Oświadczenie - zał. nr 1 do ogłoszenia

Projekt umowy

Regulamin przetargu

Informacja o VAT

Zestawienie ofert

Dostawa mikroimplantów do chirurgicznego leczenia jaskry– postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.07.04 2019.07.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot.przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 09.07.2019 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa produktów do czasowej tamponady siatkówki– postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.07.03 2019.07.11

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot.próbek

Załacznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Zestawienie ofert

Wniosek dotyczący przedłużenia terminu związania ofertą

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

DOSTAWA BARWNIKÓW OKULISTYCZNYCH– postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.07.02 2019.07.10

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Załącznik nr 1-Formularz-asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik nr 4 -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot.przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 05.07.2019r.

Zestawienie ofert

Wniosek dotyczący przedłużenia terminu związania ofertą

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Sprzedaż używanego aparatu medycznego pn.: TOMOGRAF OKULISTYCZNY CIRRUS HD-OCT 4000 prod. Carl Zeiss Meditec – rok prod. 2008 – postępowanie prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.06.28 2019.07.05

Ogłoszenie o przetargu

Formularz OFERTA

Oświadczenie - zał. nr 1 do ogłoszenia

Projekt umowy

Regulamin przetargu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Sprzedaż używanego aparatu medycznego pn.: Tomograf okulistyczny Cirrus HD-OCT 4000 prod. Carl Zeiss Meditec – rok prod. 2008 – postępowanie prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.06.17 2019.06.26

Ogłoszenie o przetargu

Formularz OFERTA

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Projekt umowy

Regulamin przetargu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dostawa leków – postępowanie uzupełniające /postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl/ 2019.06.06 2019.06.14

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załacznik nr 1 - Formularz asortymentowo-enowy

Załacznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załacznik nr 4 - Wzór umowy

Formularz ofertowy

Pytania i wyjaśnienia z dnia 10.06.2019 r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 11.06.2019 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie oraz wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń w budynku szpitala przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie /postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl/ 2019.06.06 2019.08.08

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanychj

Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4a - Opis dodatkowego doświadczenia

Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 - Instrukcja wypełnienia JEDZ

Załącznik nr 8 - Wzór Jedz

Załącznik nr 9 - Wzór zobowiazania

Załącznik nr 10 - Wzór umowy

Suplement do dokumentacji projektowej - wentylacja-klimatyzacja

Zestawienie wyposażenia do demontażu

Koncepcja zagospodarowania terenu Szpitala Praskiego z dnia 11.12.2018 r.

Koncepcja zagospodarowania terenu Szpitala Praskiego z dnia 13.12.2018 r.

Opinia rzeczoznawcy p.poż w sprawie zagospodarowania placu budowy

INFORMACJA - Dokumentacja projektowa -dostępna jest na Platformie Zakupowej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl

Pytania i wyjaśnienia z dnia 11.06.2019 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego -z dnia 28.06.2019r.

Zestawienie urządzeń do demontażu, zabezpieczenia, konserwacji, ponownego montażu i uruchomienia-28.06.2019r.

Inwentaryzacja zieleni. Projekt gospodarki zielenią - Opis techniczny

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego -z dnia 03.07.2019r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego -z dnia 04.07.2019r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego -z dnia 05.07.2019r.

Informacja z dnia 10.07.2019r. - dot. udostępnienia części dokumentacji w dwg

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego -z dnia 11.07.2019r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego (2) -z dnia 11.07.2019r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego (3) -z dnia 11.07.2019r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego (4) -z dnia 11.07.2019r.

INFORMACJA - dokumentacja projektowa w dwg dostępna jest na Platformie Zakupowej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego -z dnia 12.07.2019r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego (2) -z dnia 12.07.2019r.

Pozwolenie na budowę -Marszałkowska

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego (3) -z dnia 12.07.2019r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego (4) -z dnia 12.07.2019r.

Pytania wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 15.07.2019r.

Pytania wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 22.07.2019r.

Pytania wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 23.07.2019r.

Pytania wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 30.07.2019r.

Plan sytuacujny-1 stanowiący załącznik do pytań Wykonawców i wyjasnień Zamawiającego z dnia 30.07.2019r.

Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 15 - dot. pisma SPKSO/ZP-2924/19 z dnia 11.07.2019r.

Opinia dot. zabezpieczenia elewacji budynków Szpitala Praskiego i Szpitala Okulistycznego

Załącznik nr 1 do OPINII dot. zabezpieczenia elewacji budynków

Załącznik nr 2 do OPINII dot. zabezpieczenia elewacji budynków

Informacja z dnia 06.08.2019 r. - dot. przesunięcia terminu przetargu na dzień 26.08.2019 r.

Pytania wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 16.08.2019r.

S przekrój1-2 - załącznik do odp. na pytanie 16

SPKSO_ konstrukcja skrzydło B - załącznik do odp. na pytanie 25

SPKSO PZT 2019 FR- załącznik do odp. na pytanie 108

Informacja- archiwalna dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do odp. na pyt. 111 dostępna jest na platformie eb2b

Zestawienie ofert

Wniosek dot. przedłużenia terminu związania ofertą

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja dot. zmiany terminu podpisania umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Sprzedaż używanego aparatu medycznego p.n. Tomograf okulistyczny Cirrus HD-OCT 4000 prod. Carl Zeiss Meditec – rok prod.2008 2019.05.23 2019.05.30

Ogłoszenie o przetargu

Formularz OFERTA

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Projekt umowy

Regulamin przetargu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 8A/2019 ogłoszonego na Platformie Zakupowej eb2b