Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Plan Zamówień Publicznych na 2018 r. -> Plan Zamówień Publicznych na 2018 r.

Plan Postępowań na 2019 r. ->Plan postępowań w 2019 r.

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
Dostawa płynów infuzyjnych 2018.01.24 2018.02.01

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 29.01.2018 r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 30.01.2018 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa preparatów myjąco-dezynfekcyjnych 2018.01.15 2018.01.25

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjasnienia z dnia 22.01.2018r.

Pytania i wyjaśnienia-II - z dnia 22.01.2018r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 23.01.2018r.

Zestawienie ofert

Informacja dot. oferty złożonej po terminie

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa elektronicznych kart podarunkowych 2017.12.04 2017.12.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z dnia 06.12.2017 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa bielizny operacyjnej jednorazowej fizelinowej 2017.11.08 2017.11.17

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 10.11.2017r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 13.11.2017 r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 14.11.2017r.

Zestawienie ofert

Zestawienie ofert - po poprawieniu omyłki rachunkowej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa perymetru z funkcją wykonywania testu w zdwojonej częstotliwości ze stolikiem regulowanym elektrycznie i drukarką – postępowanie prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy PZP 2017.11.06 2017.11.16

Zaproszenie do składania ofert

Pytania i wyjaśnienia z dnia 10.11.2017 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa systemu do cyfrowego wspomagania zabiegów mikrochirurgii oka przeznaczonego do polepszania wizualizacji i usprawniania podejmowania decyzji przez chirurga – 2 zestawy 2017.11.06 2017.11.14

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 09.11.2017 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa flarymetru sprzężonego z lampą szczelinową w zestawie ze stolikiem 2017.10.31 2017.11.08

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 06.11.2017r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa optycznego koherentnego tomografu do badania przedniego odcinka oka 2017.10.27 2017.11.07

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 02.11.2017r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych 2017.10.24 2017.11.09

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjasnienia z dnia 31.10.2017r.

Informacja z dnia 03.11.2017r.

Zestawienie ofert

Informacja dot. oferty złożonej po terminie

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - pak.9

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa kamery siatkówkowej z optyką adaptywną 2017.10.12 2017.11.15

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 02.11.2017r.

Informacja z dnia 03.11.2017r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia