Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Plan Zamówień Publicznych na 2018 r. -> Plan Zamówień Publicznych na 2018 r.

Plan Postępowań na 2019 r. ->Plan postępowań w 2019 r.

Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.. ->Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.

Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.. ->Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.

Plan Postępowań na 2021 rok -korekta-> Plan Zamówień Publicznych 2021 r.

Plan Postępowań na 2022 rok-> Plan Zamówień Publicznych 2022 r.

 

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych 2020.11.27 2020.12.03

Zapytanie ofertowe

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

DOSTAWA I WDROŻENIE eUSŁUG I OPROGRAMOWANIA DLA SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WRAZ Z USŁUGĄ MIGRACJI DANYCH DO NOWEGO ŚRODOWISKA BAZODANOWEGO ORAZ DOSTAWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ w Projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” – postępowanie prowadzone na Platformie Zakupowej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.09.09 2020.10.14

Ogłoszenie o zamówieniu-TED

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz OFERTA

Załącznik nr 2- Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 1 do SOPZ_MZ_eUsługi_KSO_HIS_Lista funkcji

Załącznik 2 do SOPZ_MZ_eUsługi_KSO_Opis interfejsu HL7 2.3-1

Załącznik 3 do SOPZ MZ_eUsługi_KSO _metodyka pomiaru czasu-1

Załącznik nr 4 - Oświadczenia na brak podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Załącznik nr 7 - Informacja dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia -JEDZ

Załącznik nr 9 -Wzór umowy

Załącznik nr 10 - Informacja dotycząca RODO

Informacja dot. załącznmików do SOPZ

Załącznik 3 do SOPZ_Projekt wdrożenia e-usług referencyjnych EDM 200407 (002)-1

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia - z dnia 07.10.2020r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - z dnia 09.10.2020r.-scan

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiaj ącego 2 - z dnia 12.10.2020r.

Informacja dot. wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -TED

DOSTAWA NARZĘDZI I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO WITREKTOMII – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.08.11 2020.08.21

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik - Formularz OFERTA

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot.próbek

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot.przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 13.08.2020r.

ZESTAWIENIE OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

DOSTAWA I WDROŻENIE KLASTRA URZĄDZEŃ UTM DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO KLINICZNEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO w Projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia – postępowanie prowadzone na Platformie Zakupowej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.07.07 2020.08.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz OFERTA

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 4 - Oświadczenia na brak podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Załącznik nr 7 - Informacja dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia /JEDZ/

Załącznik nr 9 - wzór umowy

Załącznik nr 10 - Informacja dotycząca RODO

Informacja dot. wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

Informacja dot. wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia - korekta

ZESTAWIENIE OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -TED

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO KLINICZNEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO w Projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia – postępowanie prowadzone na Platformie Zakupowej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.06.30 2020.08.10

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załacznik nr 2 - Formularz cenowy

Załacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 4 - Oświadczenie na brak podstaw wykluczenia Wykonawcy

Załacznik nr 5 - Wykaz dostaw wykonanych

Załącznik nr 6 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 -Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Załącznik nr 8 - Wzór umowy

Załacznik nr 9 - Informacja dotycząca RODO

Pytania Wykonwców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 17.07.2020 r.

Pytania Wykonwców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 22.07.2020 r.

Informacja o wysokośi środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Formularz PUNKTACJA-korekta

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO STERYLNEGO DO PRZESZCZEPU ROGÓWKI – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.04.09 2020.04.21

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot.próbek

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot.przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 15.05.2020 r.

ZESTAWIENIE OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

DOSTAWA APARATU DO BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH WRAZ Z DRUKARKĄ – postępowanie prowadzone będzie na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.03.13 2020.03.24

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3- Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny

Załącznik nr 4- Wykaz dostaw

Załącznik nr 5- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Załącznik nr 7 - Umowa powierz. danych os.-RODO

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 18.03.2020 r.

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia-modyfikacja

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 20.03.2020 r.

ZESTAWIENIE OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE STERYLIZATORNI SZPITALA W TYMCZASOWEJ LOKALIZACJI W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 24/26 – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.03.02 2020.04.06

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1-Formularz-asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2-Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3-Formularz JEDZ

Załącznik nr 4- Wykaz dostaw

Załącznik nr 5-Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Marszalkowska_STERYLIZACJA_2 PIĘTRO_ARCH

Marszałkowska_STERYLIZACJA_2 PIĘTRO_TECHNOLOGIA

Sierakowskiego_STERYLIZACJA_2 PIĘTRO_ARCH

Sierakowskiego_STERYLIZACJA_2 PIĘTRO_TECHNOLOGIA

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 26.03.2020 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego (2)- z dnia 26.03.2020 r.

ZESTAWIENIE OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

DOSTAWA BIELIZNY JEDNORAZOWEJ FIZELINOWEJ – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https:// spkso.eb2b.com.pl 2020.02.13 2020.02.21

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentow-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 17.02.2020 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 18.02.2020 r.

ZESTAWIENIE OFERT

Informacja-sprostowanie z dnia 24.02.2020r.

ZESTAWIENIE OFERT - Korekta

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa preparatów myjąco-dezynfekcyjnych – postępowanie prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.02.07 2020.02.19

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentow-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 14.02.2020 r.

ZESTAWIENIE OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia