Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Plan Zamówień Publicznych na 2018 r. -> Plan Zamówień Publicznych na 2018 r.

Plan Postępowań na 2019 r. ->Plan postępowań w 2019 r.

Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.. ->Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.

Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.. ->Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 2018.11.02 2018.11.19

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Informacje o Zamawiającym

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy dla PAKIETU 1

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy dla PAKIETU 2

Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie RODO

Pytania i wyjaśnienia z dnia 13.11.2018r.

ałącznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegółowy-opis-przedmiotu-zamówienia- PO ZMIANACH

Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy dla PAKIETU 2 - PO ZMIANACH-1

Pytania i wyjaśnienia z dnia 14.11.2018r.

Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegółowy-opis-przedmiotu-zamówienia- PO ZMIANACH (2)

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatów Centurion i Infiniti i operacji witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation oraz jałowych, jednorazowych zestawów do iniekcji wewnątrzgałkowych 2018.10.16 2018.11.22

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz JEDZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 06.11.2018r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń wraz z wymianą dźwigów osobowych w budynku szpitala przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie na potrzeby Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 2018.09.05 2018.09.21

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy -zad.1

Załacznik nr 1a - Formularz ofertowy -zad.2

Załącznik nr 2 -OPZ-zadanie nr 1

Załącznik nr 2a -OPZ-zadanie nr 2

Załącznik nr 3-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zalącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych

Zalącznik nr 5 - Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia

Zalącznik nr 5a - Opis dodatkowego doświadczenia

Zalącznik nr 6- Oświadczenie dotyczące podwykonawców

Zalącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zalącznik nr 8 - Wzór zobowiązania

Załacznik nr 9 - Projekt umowy-zadanie nr 1-Roboty budowlane

Załącznik nr 9a-Projekt umowy-zadanie nr 2- Dźwigi

A-1_PB_MARSZ_ SYTUACJA

A-3_PB_MARSZ_RZUT PARTERU

A-4_PB_MARSZ_RZUT 1 PĘTRA

A-5_PB_MARSZ_RZUT 2 PĘTRA

A-6_PB_MARSZ_RZUT 3 PĘTRA

A-7_PB_MARSZ_RZUT 4 PĘTRA

A-8_PB_MARSZ_PRZEKRÓJ A-A

A-9_PB_MARSZ_ELEWACJA WSCHODNIA_INWENT

A-10_PB_MARSZ_ELEWACJA WSCHODNIA

MARSZAŁKOWSKA_PB_Opis

MARSZ_PB_BIOZ

Marsz_ppoż_D1

Marsz_ppoż_D2

Marsz_ppoż_ekspertyza

scan1.pdf2

scan1.pdf3

scan1.pdf4

scan1.pdf5

scan1.pdf6

scan1.pdf7

scan1.pdf8

scan1.pdf9

ScanJob_1

MARSZ_PB_OPIS_ELKTR

r1_rozdzielnica główna_inwent

r2_rozdzielnica główna_projekt

r3_rzut parteru

r4_rzut 1 piętra

r5_rzut 2 piętra

r6_rzut 3 piętra

r7_rzut 4 piętra

IS_OG_WEN_PB_04.07.18 (0)

IS_OG_WEN_PB_04.07.18 (1)

IS_OG_WEN_PB_04.07.18 (-1)

IS_OG_WEN_PB_04.07.18 (2)

IS_OG_WEN_PB_04.07.18 (3)

IS_OG_WEN_PB_04.07.18 (4)

IS_WK_GM_PB_04.07.18 ( 1)

IS_WK_GM_PB_04.07.18 (0)

IS_WK_GM_PB_04.07.18 (-1)

IS_WK_GM_PB_04.07.18 (2)

IS_WK_GM_PB_04.07.18 (3)

IS_WK_GM_PB_04.07.18 (4)

MARSZ_PB opis - co i went

MARSZ_PB opis - wod-kan i gazy med

k01 nadproza stalowe PB

MARSZ_PB_OPIS KONSTR

I piętro

II piętro

III piętro

IV piętro

OPIS TECHNOLOGICZNY

parter

A-1_PW_ MARSZ_SYTUACJA

A-2_PW_MARSZ_RZUT PIWNIC

A-3_PW_MARSZ_RZUT PARTERU

A-4_PW_MARSZ_RZUT 1 PIĘTRA

A-5_PW_MARSZ_RZUT 2 PIĘTRA

A-6_PW_MARSZ_RZUT 3 PIĘTRA

A-7_PW_MARSZ_RZUT 4 PIĘTRA

A-8_PW_MARSZ_PRZEKRÓJ A-A

A-9_PW_MARSZ_ELEWACJA WSCHODNIA

A-10_PW_MARSZ_WYKAZ DRZWI

A-11_PW_MARSZ_POSADZKI PIWNICA

A-12_PW_MARSZ_POSADZKI PARTER

A-13_PW_MARSZ_POSADZKI 1 PIĘTRO

A-14_PW_MARSZ_POSADZKI 2 PIĘTRO

A-15_PW_MARSZ_POSADZKI 3 PIĘTRO

A-16_PW_MARSZ_POSADZKI 4 PIĘTRO

MARSZ_PW_ARCH_OPIS

E1_rzut parteru

E2_rzut 1 piętra

E3_rzut 2 piętra

E4_rzut 3 piętra

E5_rzut 4 piętra

E6_trasy kablowe piwnic

E7_trasy kablowe parteru

E8_trasy kablowe 1 piętra

E9_trasy kablowe 2 piętra

E10_trasy kablowe 3 piętra

E11_trasy kablowe 4 piętra

E12_trasy kablowe 5,6 piętro

E13_trasy kablowe poddasza

E14_schemat istn. rozdzielnicy RG

E15_zmiany w rozdzielnicy RG

E16_rozdzxielnica sdal operacyjnych i sali zabiegowej

E17_rozdzielnica sekcji pożarowej

E18_rozdzielnica strylizatorni

E19_schemat szafy IT gabinetu zabiegowego

E20_schemat instalacji CCTV

opis_inst.elektryczne.

2_inw.pow._WM_4 PIĘTRO

3_inw.pow._WM_WENTYLATORNIA

MARSZ_PW_CO_WENT_OPIS

Marszalkowska_IS_PW_OG_WEN-1

Marszalkowska_IS_PW_OG_WEN-2

Marszalkowska_IS_PW_OG_WEN-3

Marszalkowska_IS_PW_OG_WEN-4

Marszalkowska_IS_PW_OG_WEN-5

Marszalkowska_IS_PW_OG_WEN

IS_WK_GM 1

IS_WK_GM 2

IS_WK_GM 3

IS_WK_GM 4

IS_WK_GM 6

IS_WK_GM 7

MARSZ_PW_GAZY MED_OPIS

PW_Marszalkowska_IS_WK-2

PW_Marszalkowska_IS_WK-3

PW_Marszalkowska_IS_WK-4

PW_Marszalkowska_IS_WK

PW_Marszalkowska_IS_WK-6

PW-Marszalkowska_IS_WK_OPIS

PW-Marszalkowska_IS_WK-1

k01 297x750

MARSZAŁKOWSKA_PW_KONSTR_OPIS

MARSZ_PR_MIN_BUD

MARSZ_PR_MIN_BUD_1WINDA

MARSZ_PR_MIN_BUD_2WINDY

MARSZ_PR_MIN_ELEKTRYKA

MARSZ_PR_MIN_SANITARNE

MARSZ_PR_MIN_SANITARNY_NAPOW WINDY

MARSZ_PW_STWIOR_BUD

MARSZ_PW_STWIOR_ELEKTRYCZNE

MARSZ_PW_STWIOR_SANITARNE

4_inw.pow._WM_STRYCH

1_inw.pow._WM_3 PIĘTRO

01_inw.pow._WM_PARTER

1_inw.pow._GM_3 PIĘTRO

0_inw.pow._GM_PARTER

Pytania i wyjaśnienia z dnia 10.09.2018r. - dot. zadania nr 2

Informacja z dnia19.09.2018r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 20.09.2018r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 25.09.2018r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 01.10.2018r. r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 02.10.2018r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania

Dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Infiniti (postępowanie uzupełniające) 2018.08.28 2018.09.06

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 03.09.2018r.

Zestawienie ofert

Zestawienie ofert-po poprawieniu omyłki rachunkowej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa wiskoelastyków 2018.07.27 2018.08.08

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 31.07.2018r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 03.08.2018r.

Zestawienie ofert

Informacja dot. oferty złożonej po terminie

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa jednorazowych sterylnych zestawów medycznych do zabiegów kanaloplastykii 2018.07.26 2018.08.07

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków – powtórzenie postępowania na pakiety nr 1 i 7 2018.06.11 2018.06.19

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy - pak. nr 1

Formularz asortymentowo-cenowy - pak. nr 2

Pytania i wyjaśnienia z dnia 14.06.2018 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków 2018.04.14 2018.05.08

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy - pak.1-12 - aktualnie obowiązujący

Pytania i wyjaśnienia z dnia 25.04.2018r.

Zestawienie ofert

Zestawienie ofert - po poprawieniu omyłki rachunkowej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pak. nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa mikroimplantów do chirurgicznego leczenia jaskry 2018.03.29 2018.04.09

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 03.04.2018r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa materiałów opatrunkowych 2018.03.23 2018.04.06

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 29.03.2018 r.

Informacja z dnia 03.04.2018r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 04.04.2018 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia