Zakres świadczeń medycznych udzielanych przez SPKSO

W SPKSO prowadzone jest leczenie zachowawcze oraz wykonywane są zabiegi operacyjne. Bazę tej działalności stanowią: 52-łóżkowy oddział okulistyczny zlokalizowany na I piętrze budynku oraz blok operacyjny wyposażony w trzy jednostanowiskowe, klimatyzowane sale operacyjne z pełnym zapleczem, trzyłóżkową salę zwiększonego nadzoru pooperacyjnego oraz centralną sterylizację.

W Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie wykonywane są specjalistyczne zabiegi okulistyczne. Wśród zabiegów wymienić można: operacje usunięcia zaćmy, przeszczepienia rogówki, operacje przeciwjaskrowe, operacje w obrębie tylnego odcinka gałki ocznej (operacje witreoretinalne i zewnątrzgałkowe) oraz wybrane rodzaje operacji plastycznych. Liczba wykonywanych zabiegów operacyjnych z roku na rok systematycznie wzrasta. Od początku działalności Szpitala zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem schorzeń rogówki stanowią istotny kierunek rozwoju. Od wielu lat placówka przoduje w Polsce pod względem liczby wykonywanych przeszczepów rogówki (średnio 150-200 w ciągu roku).

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego WUM to jeden z nielicznych obecnie ośrodków w Polsce, gdzie wykonywane są zabiegi przeszczepów warstwowych tylnych DSAEK (Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty), będące modyfikacją zabiegu DSEK. Uważa się obecnie, że ta wersja zabiegu daje najlepsze wyniki. Jest ona stosowana w większości krajów rozwiniętych, jako tzw. złoty standard w leczeniu schorzeń dotyczących głębokich warstw rogówki.. Od 2008 r. w Szpitalu leczy się schorzenia błony naczyniowej i siatkówki metodą doszklistkowych iniekcji anty-VEGF. Co roku wykonywanych jest około tysiąca takich iniekcji. O wysokiej jakości udzielanych usług świadczy przyznany w 2003 r. Certyfikat Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie udzielania świadczeń medycznych w schorzeniach narządu wzroku. Jednocześnie Szpital uzyskał równoważny certyfikat systemu zarządzania IQNet przyznawany przez Międzynarodową Sieć Certyfikacji. Co roku odbywa się audyt zewnętrzny odnawiający przeprowadzany przez jednostkę certyfikującą – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC). Certyfikat Systemu Jakości według nowej normy PE-EN 9001:2015 przyznany jest do lipca 2021 r.

Oprócz działalności usługowej Szpital prowadzi działalność dydaktyczną oraz naukowo-badawczą.