Data dodania: 23 lutego 2015

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, przy ul. J.Sierakowskiego 13