Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Plan Zamówień Publicznych na 2018 r. -> Plan Zamówień Publicznych na 2018 r.

Plan Postępowań na 2019 r. ->Plan postępowań w 2019 r.

Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.. ->Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.

Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.. ->Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.

Plan Postępowań na 2021 rok -korekta-> Plan Zamówień Publicznych 2021 r.

Plan Postępowań na 2022 rok-> Plan Zamówień Publicznych 2022 r.

Plan Zamówień Publicznych na 2022 rok - Korekta->Plan Zamówień Publicznych 2022 r.

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
DOSTAWA JASKROWYCH IMPLANTÓW DRENUJĄCYCH Z ZASTAWKĄ do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – powtórzenie postępowania w zakresie pak.1 – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Https://spkso.eb2b.com.pl 2021.11.05 2021.11.24

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 - Formularz OFERTA

Załącznik 2- Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 3 - Wykaz próbek

Załącznik 4 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik 5- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowanu

Załącznik 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 7 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 8 - Oświadczenie o aktualności informacji - art.125 Uzp

Załącznik 9 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 15.11.2021 r.

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o wyniku postępowania

DOSTAWA TESTÓW ANTYGENOWYCH SARS-CoV-2 do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego-powtórzenie postępowania – Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej eb2b pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2021.10.11 2021.10.21

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1-Formularz-OFERTA

Załącznik nr 2-Formularz-asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4- Zoobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o aktualności informacji-art.125 Uzp

Załącznik nr 7-Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 18.10.2021 r.

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o wyniku postępowania

DOSTAWA JAŁOWYCH IMPLANTÓW OCZODOŁOWYCH Z SIATKĄ I BEZ SIATKI ORAZ KONFORMERÓW I PIERŚCIENI NAPINAJĄCYCH ZAŁAMKI do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2021.08.31 2021.09.20

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 - Formularz OFERTA

Załącznik 2a - Formularz asortymentowo-cenowy-pak. 1

Załącznik 2b - Formularz asortymentowo-cenowy-pak. 2

Załącznik 2c - Formularz asortymentowo-cenowy-pak. 3

Załącznik 3 - Wykaz próbek

Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące próbek

Załącznik 5- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowanu

Załącznik 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 7 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik 8 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp

Załącznik 9 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawijącego - z dnia 15.09.2021 r.

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na finansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

Wniosek dotyczący przedłużenia terminu związania ofertą

ZESTAWIENIE OFERT DODATKOWYCH w zakresie pakietu nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o wyniku postępowania

DOSTAWA JAŁOWYCH JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO WYKONANIA INIEKCJI DOSZKLISTKOWYCH do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego-postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2021.08.24 2021.09.02

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 - Formularz OFERTA

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Wykaz próbek

Załącznik nr 4 -Oświadczenie dotyczące próbek dostarczonych do testowania

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępniania zasobów Wykonawcy

Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 9 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 26.08.2021 r.

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o wyniku postępowania

DOSTAWA JAŁOWYCH DRENUJĄCYCH IMPLANTÓW Z ZASTAWKĄ I BEZ ZASTAWKI do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego-postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej eb2b pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2021.08.23 2021.09.01

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1- Formularz OFERTA

Załącznik nr 2a - Formularz asortymentowo-cenowy-Pakiet nr 1

Załącznik nr 2b-Formularz asortymentowo-cenowy-Pakiet nr 2

Załącznik nr 3- Wykaz próbek

Załącznik nr 4- Oświadczenie dotyczące próbek dostarczonych do testowania

Załącznik nr 5 -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6- Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 7- Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 9- Wzór umowy

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o wyniku postępowania

DOSTAWA TESTÓW ANTYGENOWYCH SARS-Cov-2 do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone jest ne elektronicznej Platformie Zakupowej eb2b pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2021.08.23 2021.08.31

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 - Formularz OFERTA

Załącznik 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 3- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowanu

Załącznik 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik 6 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 Uzp

Załącznik 7 - Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- dot. przesunięcia terminu postępowania na dzień 03.09.2021 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego- z dnia 27.08.2021 r.

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy - Korekta

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego- z dnia 30.08.2021 r.

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o wyniku postępowania

DOSTAWA NARZĘDZI WIELORAZOWYCH DO MIKROCHIRURGII OKA – do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego- postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2021.07.01 2021.07.14

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 -Formularz OFERTA

Załącznik nr 2a - Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet 1

Załącznik nr 2b - Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet 2

Załącznik nr 2c - Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet 3

Załącznik nr 3-Wykaz próbek

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące próbek dostarczonych do testowania

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Wykonawcy

Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 Ustawy Pzp

Załącznik nr 9- Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 09.07.2021 r.

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU-KOREKTA

Wniosek dotyczący przedłużenia terminu ważności oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy - pakiet nr 1

Ogłoszenie o wykonaniu umowy - pakiet nr 3

DOSTAWA JAŁOWYCH JEDNORAZOWYCH NOŻY I OSTRZY MIKROCHIRURGICZNYCH do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2021.05.14 2021.05.27

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 - Formularz OFERTA

Załącznik 2a - Formularz asortymentowo-cenowy-pak. 1

Załącznik 2b - Formularz asortymentowo-cenowy-pak. 2

Załącznik 2c - Formularz asortymentowo-cenowy-pak. 3

Załącznik 2d - Formularz asortymentowo-cenowy-pak. 4

Załącznik 2e - Formularz asortymentowo-cenowy-pak. 5

Załącznik 2f - Formularz asortymentowo-cenowy-pak. 6

Załącznik 2g - Formularz asortymentowo-cenowy-pak. 7

Załącznik 3 - Wykaz próbek

Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące próbek

Załącznik 5- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowanu

Załącznik 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 7 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 8 - Oświadczenie o aktualności informacji - art.125 Uzp

Załącznik 9 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 20.05.2021 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 24.05.2021 r.

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

Wniosek dotyczący przedłużenia terminu związania ofertą

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o wyniku postępowania

SUKCESYWNA DOSTAWA JEDNORAZOWYCH, STERYLNYCH MIKROCEWNIKÓW DO ZABIEGÓW KANALOPLASTYKI do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2021.05.11 2021.05.19

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 - Formularz OFERTA

Załącznik 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 3 - Wykaz próbek

Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące próbek

Załącznik 5- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 7 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik 8 - Oświadczenie o aktualności informacji - art.125 Uzp

Załącznik 9 - Wzór umowy

Załącznik 3 - Wykaz próbek - aktualny

Informacja dotycząca wysokości środków

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI -postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2021.03.26 2021.04.08

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 -Formularz OFERTA

Załącznik 2a -Formularz asortymentowo-cenowy-pakiet 1

Załącznik 2b -Formularz asortymentowo-cenowy-pakiet 2

Załącznik 2c -Formularz asortymentowo-cenowy-pakiet 3

Załącznik 2d -Formularz asortymentowo-cenowy-pakiet 4

Załącznik 2e -Formularz asortymentowo-cenowy-pakiet 5

Załącznik 2f -Formularz asortymentowo-cenowy-pakiet 6

Załącznik 2g -Formularz asortymentowo-cenowy-pakiet 7

Załącznik 3 - Wykaz próbek

Załącznik 4 -Oświadczenie dot. próbek

Załącznik 5 -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowanu

Załącznik 6 -Wykaz dostaw

Załącznik 7 -Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 8 -Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 9 -Oświadczenie o aktualności informacji - art.125 Uzp

Załącznik 10 -Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 02.04.2021r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 07.04.2021r. + Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 12.04.2021r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego (2) - z dnia 07.04.2021r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot. przesunięcia terminu postępowania na dzień 12.04.2021 r.

Informacja dot. terminu związania ofertą

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU - Korekta

Wniosek dotyczący przedłużenia terminu związania ofertą

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zestawienie ofert - korekta 2

Ogłoszenie o wyniku postępowania