Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Plan Zamówień Publicznych na 2018 r. -> Plan Zamówień Publicznych na 2018 r.

Plan Postępowań na 2019 r. ->Plan postępowań w 2019 r.

Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.. ->Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.

Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.. ->Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.

Plan Postępowań na 2021 rok -korekta-> Plan Zamówień Publicznych 2021 r.

Plan Postępowań na 2022 rok-> Plan Zamówień Publicznych 2022 r.

Plan Zamówień Publicznych na 2022 rok - Korekta->Plan Zamówień Publicznych 2022 r.

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych 2022.09.26 2022.09.26

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 27.08.2013r.

Informacja z dnia 28.08.2013r. - dotyczy pak.16

Pytania i wyjaśnienia z dnia 28.08.2013r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa jałowych, jednorazowych, zbioczo zapakowanych zestawów, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Infiniti i operacji witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparayu Constellation oraz zestawów do iniekcji wewnątrzgałkowych 2022.09.26 2022.09.26

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z dnia 23.08.2013r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 04.09.2013r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13 – powtórzenie postępowania 2022.09.26 2022.09.26

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Szpital-okulist-przedmiar-blok-operacyjny1

Szpital-okulist-gabinet-nr-371

Szpital-okulist-gabinet-nr-311

Strona-tytułowa-Specyfikacji1

SPIS-TREŚCI-Specyfikacja-szpital1

Specyfikacja_Techniczna_Farmacja_IIczesc_1

Specyfikacja_Techniczna_Farmacja_I_czesc_1

Specyfikacja_elementow_wentylacyjnych_Farmacja1

specyfikacja1

Specyfikacja-SST-Szpital-Okulistyczny1

Spec-farmacja1

rysunki1

RD_farmacjia_opis1

RD_farmacja_hydrant1

RD_farmacja-_przedmiar1

projekt-int.elektr1

Opis_wykonawczy_Farmacja1

opis_inst.elektr1

OPIS_farmacja_went_mech1

opis_arch_dział_farmacji1

Modernizacja_dzialu_faramcji_-_rys_nr_S51

Modernizacja_dzialu_faramcji_-_rys_nr_S41

Modernizacja_dzialu_faramcji_-_rys_nr_S31

Modernizacja_dzialu_faramcji_-_rys_nr_S21

Modernizacja_dzialu_faramcji_-_rys_nr_S11

MHA_K-1521

farmacja_przedmiar_sanit-1

farmacja_przedmiar_elektr-1

farmacja_przedmiar_bud1

DXRE-Instrukcja11

14.DETALE-MEBLE-21

13.DETALE-MEBLE-11

12.DETALE-ŚCIANKI-SZKLANE1

11.ŚCIANKI-SZKLANE-ZEST.1

10.PRZEKROJE-CC-DD-EE1

9.PRZEKROJE-AA-I-BB1

8.POM_.-PORZĄDKOWE1

7.MEBLE_1

6.WYT_.-ELEKTRYCZNE1

5.OŚWIETLENIE1

4.SUFITY1

3.RZUT-SCIANY-I-POSADZKI-1

2.TECHNOLOGIA-1

1.RZUT-BUDOWLANY-1

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa narzędzi wielorazowych do mikrochirurgii oka 2022.09.26 2022.09.26

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 10.06.2013r.

Informacja z dnia 12.06.2013r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa wiskoelastyków 2022.09.26 2022.09.26

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjasnienia z dnia 06.06.2013r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 07.06.2013r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, ul. J.Sierakowskiego 13 2022.09.26 2022.09.26

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

1.RZUT-BUDOWLANY-

2.TECHNOLOGIA

3.RZUT-SCIANY-I-POSADZKI

4.SUFITY

5.OŚWIETLENIE

6.WYT_.-ELEKTRYCZNE

7.MEBLE

8.POM_.-PORZĄDKOWE

9.PRZEKROJE-AA-I-BB

10.PRZEKROJE-CC-DD-EE

11.ŚCIANKI-SZKLANE-ZEST

12.DETALE-ŚCIANKI-SZKLANE

13.DETALE-MEBLE-1

13.DETALE-MEBLE-2

Spec-farmacja

opis_arch_dział_farmacji

opis_inst.elektr

projekt-int.elektr

rysunki

specyfikacja

Modernizacja_dzialu_faramcji_-_rys_nr_S2

Modernizacja_dzialu_faramcji_-_rys_nr_S3

Modernizacja_dzialu_faramcji_-_rys_nr_S4

Modernizacja_dzialu_faramcji_-_rys_nr_S5

OPIS_farmacja_went_mech

Opis_wykonawczy_Farmacja

RD_farmacja_hydrant

RD_farmacjia_opis

Specyfikacja_elementow_wentylacyjnych_Farmacja

Specyfikacja_Techniczna_Farmacja_I_czesc_

Specyfikacja_Techniczna_Farmacja_II_czesc_

DXRE-Instrukcja1

MHA_K-152

Modernizacja_dzialu_faramcji_-_rys_nr_S1

farmacja_przedmiar_elektr

farmacja_przedmiar_sanit

RD_farmacja-_przedmiar

farmacja_przedmiar_bud

SPIS-TREŚCI-Specyfikacja-szpital

Strona-tytułowa-Specyfikacji

Szpital-okulist-gabinet-nr-31

Szpital-okulist-gabinet-nr-37

Szpital-okulist-przedmiar-blok-operacyjny

Specyfikacja-SST-Szpital-Okulistyczny

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych 2022.09.26 2022.09.26

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 03.06.2013r. + informacja

Pytania i wyjaśnienia z dnia 06.06.2013r.

Pytania i wyjasnienia z dnia 11.06.2013r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa jednorazowych zestawów do iniekcji wewnątrzgałkowych – postępowanie uzupełniające 2022.09.26 2022.09.26

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z dnia 24.05.2013r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 29.05.2013r.

Zestawienie ofert

Zestawienie ofert - po złożeniu ofert dodatkowych

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa narzędzi i sprzętu jednorazowego do witrektomii 2022.09.26 2022.09.26

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 30.04.2013r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie systemu instalacji sieci strukturalnej oraz dedykowanej instalacji zasilającej w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13 2022.09.26 2022.09.26

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Przedmiar robót

Projekt wykonawczy

Rzut 1 piętra

Rzut 2 piętra

Rzut parteru

Rzut piwnicy

Schemat główny

Schemat połączeń sieci LAN

Szafa GPD

Szafa PPD0

Szafa PPD1

Szafa PPD2

TK0

TK1

TK2

TKP

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia