Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Plan Zamówień Publicznych na 2018 r. -> Plan Zamówień Publicznych na 2018 r.

Plan Postępowań na 2019 r. ->Plan postępowań w 2019 r.

Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.. ->Plan Zamówień Publicznych na 2020 r.

Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.. ->Plan zamówień publicznych na 2020 r.-korekta.

Plan Postępowań na 2021 rok -korekta-> Plan Zamówień Publicznych 2021 r.

Plan Postępowań na 2022 rok-> Plan Zamówień Publicznych 2022 r.

Plan Zamówień Publicznych na 2022 rok - Korekta->Plan Zamówień Publicznych 2022 r.

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
DOSTAWA IMPLANTÓW OCZODOŁOWYCH do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie będzie prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.12.28 2021.01.22

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące próbek

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot.przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone będzie na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.12.23 2021.01.20

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot.przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Informacja o przesunięciu terminu przetargu na 02.02.2021 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 26.01.2021 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 28.01.2021 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 28.01.2021 r. - Sprostowanie

SPROSTOWANIE - do wyjaśnień udzielonych w dniu 26.01.2021 r.

ZESTAWIENIE OFERT

Wniosek dotyczący przedłużenia terminu związania ofertą

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

DOSTAWA SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone będzie na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.12.23 2021.01.28

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2- Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik nr 4 - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia -JEDZ

Załącznik 5 - Wykaz dostaw

Załącznik 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 7 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 20.01.2021 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 21.01.2021 r.

Informacja o przesunięciu terminu przetargu na 18.02.2021 r.

Informacja dotycząca modyfikacji pakietów

Załącznik 1 - Formularz asortymentowo-cenowy-MODYFIKACJA

Załącznik 2- Wykaz próbek- MODYFIKACJA

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 10.02.2021 r. -dot.pak.10

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego (2) - z dnia 10.02.2021 r.r.

Informacja dot. pak.2 i przesunięcia terminu składania ofert na dzień 22.02.2021 r.

Załącznik 1 - Formularz asortymentowo-cenowy-Modyfikacja 2

Formularz ofertowy -Modyfkacja uwzględniająca pakiet nr 10

ZESTAWIENIE OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 6

Wniosek dotyczący przedłużenia terminu związania ofertą

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - w zakresie pozostałych pakietów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

DOSTAWA LEKÓW do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone będzie na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.12.23 2021.01.29

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - JEDZ

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - Oświadczenie na brak podstaw wykluczenia

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Informacja o przesunięciu terminu przetargu na 12.02.2021 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 25.01.2021 r.

Załącznik 1 - Formularz asortymentowo-cenowy-poprawiona numeracja w pak.nr 11

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 05.02.2021 r.

ZESTAWIENIE OFERT

ZESTAWIENIE OFERT - KOREKTA

Wniosek dotycżący terminu związania ofertą

ZESTAWIENIE OFERT - KOREKTA 2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone będzie na elektronicznej Platformie Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.12.22 2021.01.18

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące próbek

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot.przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 6 - Wzór umowy

Informacja o przesunięciu terminu przetargu na 25.01.2021 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 15.01.2021 r.

ZESTAWIENIE OFERT

Wniosek dotyczący przedłużenia terminu związania ofertą

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.12.01 2020.12.10

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik - Formularz OFERTA

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot.próbek

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot.przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 03.12.2020 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego (2)- z dnia 03.12.2020 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 07.12.2020 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 08.12.2020 r. + informacja o przesunięciu terminu składania ofert i próbek - na dzień 14.12.2020 r.

ZESTAWIENIE OFERT

ZESTAWIENIE OFERT - Korekta

ZESTAWIENIE OFERT - po poprawieniu oczywistych omyłek

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa elektronicznych kart podarunkowych do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych 2020.11.27 2020.12.03

Zapytanie ofertowe

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

DOSTAWA I WDROŻENIE eUSŁUG I OPROGRAMOWANIA DLA SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WRAZ Z USŁUGĄ MIGRACJI DANYCH DO NOWEGO ŚRODOWISKA BAZODANOWEGO ORAZ DOSTAWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ w Projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” – postępowanie prowadzone na Platformie Zakupowej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.09.09 2020.10.14

Ogłoszenie o zamówieniu-TED

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz OFERTA

Załącznik nr 2- Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 1 do SOPZ_MZ_eUsługi_KSO_HIS_Lista funkcji

Załącznik 2 do SOPZ_MZ_eUsługi_KSO_Opis interfejsu HL7 2.3-1

Załącznik 3 do SOPZ MZ_eUsługi_KSO _metodyka pomiaru czasu-1

Załącznik nr 4 - Oświadczenia na brak podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Załącznik nr 7 - Informacja dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia -JEDZ

Załącznik nr 9 -Wzór umowy

Załącznik nr 10 - Informacja dotycząca RODO

Informacja dot. załącznmików do SOPZ

Załącznik 3 do SOPZ_Projekt wdrożenia e-usług referencyjnych EDM 200407 (002)-1

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia - z dnia 07.10.2020r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - z dnia 09.10.2020r.-scan

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiaj ącego 2 - z dnia 12.10.2020r.

Informacja dot. wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -TED

DOSTAWA NARZĘDZI I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO WITREKTOMII – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.08.11 2020.08.21

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik - Formularz OFERTA

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot.próbek

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot.przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 13.08.2020r.

ZESTAWIENIE OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

DOSTAWA I WDROŻENIE KLASTRA URZĄDZEŃ UTM DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO KLINICZNEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO w Projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia – postępowanie prowadzone na Platformie Zakupowej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.07.07 2020.08.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz OFERTA

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 4 - Oświadczenia na brak podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Załącznik nr 7 - Informacja dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia /JEDZ/

Załącznik nr 9 - wzór umowy

Załącznik nr 10 - Informacja dotycząca RODO

Informacja dot. wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

Informacja dot. wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia - korekta

ZESTAWIENIE OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -TED