Data dodania: 2 listopada 2022

Załącznik 4a do wzoru umowy – Warunki gwarancji