Zabiegi chirurgiczne oka w technologii trójwymiarowej

 

Chirurdzy z Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie wykonują zabiegi okulistyczne z użyciem technologii trójwymiarowej jako pierwsi w Polsce. W ten sposób można operować nie tylko zaćmę, ale również między innymi leczyć jaskrę, przeszczepiać rogówkę oraz przeprowadzać zabieg witrektomii.

„Na kolumnie mikroskopu operacyjnego w miejsce ostatniego elementu, czyli okularów mikroskopu założona jest wysokiej rozdzielczości kamera i system przetwarzania obrazu. Po cyfrowej obróbce obraz wyświetlany jest na monitorze trójwymiarowym. Aby go widzieć przestrzennie, potrzebne jest zastosowanie okularów 3D, tego typu jakie znamy z kina czy też z innych systemów 3D do oglądania przestrzennego – opisuje prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie.

Poniżej prezentujemy nagrania operacji, w których został wykorzystany sprzęt umożliwiający wizualizację w technologii 3D. Filmy zostały przetworzone do technologii 2D.

 

Fakoemulsyfikacja zaćmy z wykorzystaniem lasera femtosekundowego:

 1. Wycięcie otworu w torbie przedniej soczewki przy użyciu lasera femtosekundowego (kapsuloreksja laserowa).
 2. Podział twardego jadra soczewki przy użyciu lasera femtosekundowego.
 3. Usunięcie  fragmentów jądra soczewki przy użyciu głowicy ultradźwiękowej.
 4. Odessanie kory soczewki.
 5. Wprowadzenie sztucznej (zwijalnej) soczewki do torebki.
 6.  Usunięcie wiskoelastyku z komory przedniej.
 7.  Iniekcja antybiotyku do komory przedniej.
 8. Uszczelnienie ran pooperacyjnych.

 

 

Przeszczep drążący z jednoczesnym usunięciem zaćmy:

 1. Zaznaczenie środka trepanowanej rogówki i miejsca szwów przy użyciu znacznika.
 2. Wycięcie ręcznym trepanem płatka dawcy.
 3. Wytrepanowanie zmętniałej części centralnej rogówki przy użyciu trepana próżniowego.
 4. Docięcie rogówki nożyczkami.
 5. Pozatorebkowe usunięcie zmętniałej soczewki: wypchnięcie jądra, wypłukanie mas soczewkowych, wszczepienie sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej.
 6. Przyszycie szwami pojedynczymi i szwem ciągłym płatka dawcy w miejsce wyciętej rogówki biorcy.
 7. Iniekcja antybiotyku i kortykosteroidu podspojówkowo.

 

 

Witrektomia (wycięcie ciała szklistego):

 1. Operacja otworu plamki: wycięcie ciała szklistego, usuniecie błony granicznej wewnętrznej (zabarwiona na niebiesko powierzchowna warstwa siatkówki o grubości 3 – 6 mikrometrów). [0:00-1:40:]
 2. Operacja odwarstwienia siatkówki: wycięcie centralnej części ciała szklistego, zabarwienie na biało i usuniecie pozostałości ciała szklistego z powierzchni siatkówki, podanie ciężkiego płynu stabilizującego siatkówkę, wycięcie ciała szklistego na obwodzie (lepiej widoczne dzięki uciśnięciu od zewnątrz ściany gałki). Laser obwodowy siatkówki. Podanie gazu do gałki ocznej. (Gaz sam się wchłonie w ciągu kilku tygodni).

 

 

Nowoczesna operacja przeciwjaskrowa (Kanaloplastyka):

 1. Wypreparowanie powierzchownego płatka twardówki.
 2. Wycięcie głębokiego płatka twardówki.
 3. Wprowadzenie wiotkiej, cienkiej kaniuli do tzw. kanału Schlemma pod kontrolą światłowodu.
 4. Usunięcie kaniuli z równoczesnym podaniem wiskoelastyku i pozostawieniem nici napinającej.
 5. Szycie powierzchownego płatka i spojówki.