Obywatelom Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym od 24 lutego 2022 r. przekroczyli granicę Polski, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny udziela okulistycznych świadczeń opieki zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego, izby przyjęć (nagłe zachorowania) i ambulatorium.
Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy będą identyczne jak w przypadku polskich pacjentów.

 

 

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji –  08.10.2022 r.

dawcy tranplatnologia

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji jest organizowany przez Radę Europy corocznie od 1996 r. w różnych krajach Europy. Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarność z chorymi oczekującymi na przeszczep.

W bieżącym roku Rada Europy zaszczytnie powierzyła organizację tej uroczystości Polsce, co bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia dostępności leczenia przeszczepieniem dla chorych, którzy takiego leczenia potrzebują.

Więcej informacji na temat Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji znajdziecie Państwo na stronie www.EODD2022.eu.


 

 

 

 

 

Operacje na żywo w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym

 

W dniach 8-10.04.2022 r. odbyła się w Warszawie dziewiąta ogólnopolska konferencja „EPE – interdyscyplinarne oblicza współczesnej medycyny w teorii i praktyce lekarza – Okulistyka” organizowana przez Polpharmę w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego. Konferencję wyróżnia wysoki poziom merytoryczny i nastawienie na praktyczną stronę przedstawianych zagadnień.
Od początku jej istnienia jednym z istotnych punktów programu są operacje na żywo transmitowane z Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego.

Podczas tegorocznej konferencji, 9.04.br. w ramach chirurgii na żywo, wykonano dwa zabiegi operacyjne.
Pierwszą operację przeprowadził prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik, Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego. Było to fakoemulsyfikacja zaćmy z zastosowaniem pierścienia retrakcyjnego tęczówki. W zabiegu profesowi asystowała dr Karolina Pielak.
W trakcie drugiej operacji, przeprowadzonej przez dr hab. n. med. Justynę Kamińską, pacjentce usunięto zaćmę z jednoczasowym wszczepieniem implantu Ex-Press. Jednoczasowość zapewnia krótszy okres rehabilitacji. W zabiegu asystowała dr Maria Guszkowska.

Transmisja z sal operacyjnych uzupełniona była komentarzami operatorów, a uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, co dodatkowo przykuwało ich uwagę dostarczając im cennej wiedzy na temat przeprowadzanych zabiegów.

 

 

UWAGA! SP Kliniczny Szpital Okulistyczny zmienił lokalizację,

nowy adres: ul. Marszałkowska 24/26 00-576 Warszawa

Witamy w Samodzielnym Publicznym Klinicznym

Szpitalu Okulistycznym w Warszawie

 

Szpital prowadzi działalność usługową, dydaktyczną i naukowo-badawczą.

W SPKSO w Warszawie prowadzone jest leczenie zachowawcze oraz wykonywane są zabiegi operacyjne w pełnym zakresie chirurgii okulistycznej.

O Szpitalu

Pomysłodawcą i inicjatorem budowy Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego (SPKSO) w Warszawie był prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik. Szpital został utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 29 grudnia 1998 r. Budowa trwała 2,5 roku, a środki finansowe na inwestycję i częściowe wyposażenie Szpitala pochodziły z dotacji Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz rezerwy celowej Prezesa Rady Ministrów.

Szpital mieści się w budynku o łącznej powierzchni ponad 3 tys. m kw. Obejmuje część budynku wcześniej istniejącego, wchodzącego w skład Szpitala Praskiego w Warszawie, oraz nową część, która została wybudowana w latach 1997-1998. Pierwszego stycznia 2000 r. Szpital rozpoczął swoją działalność jako samodzielna jednostka ochrony zdrowia, na której czele stanął prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik. Placówka jest bazą dla Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), dawniej Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szpital zatrudnia lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji,  pielęgniarki,  salowe, pracowników administracji, księgowości, działu technicznego, gospodarczego, apteki, statystyki medycznej, rejestracji.

W skład Rady Społecznej SPKSO wchodzą:

 1. Przewodniczący – Przedstawiciel Rektora WUM – dr hab. n. med. Joanna Brydak-Godowska
 2. Członek – Przedstawiciel Ministra Zdrowia – Joanna Święchowicz-Kijowska,
 3. Członek – Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego – Mirosława Gutowska-Andrzejuk,
 4. Członek – Przedstawiciel Przewodniczącego Zarządu Samorządu Województwa Mazowieckiego – Aleksandra Hanzel
 5. Członek – Przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w  Warszawie – Piotr Winciunas,
 6. Członek – Przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – Jacek Wojciechowski,
 7. Członek – Przedstawiciel Senatu WUM – prof. dr hab. n. med. Izabela Domitrz
 8. Członek – Przedstawiciel Senatu WUM – prof. dr hab n. med. Maciej Kosieradzki
 9. Członek – Przedstawiciel Senatu WUM – prof. dr hab. n.o zdr. Katarzyna Koziak
 10. Członek – Przedstawiciel Senatu WUM – dr hab. n. med Jacek Lewandowski
 11. Członek – Przedstawiciel Senatu WUM – dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski