Obywatelom Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym od 24 lutego 2022 r. przekroczyli granicę Polski, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny udziela okulistycznych świadczeń opieki zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego, izby przyjęć (nagłe zachorowania) i ambulatorium.
Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy będą identyczne jak w przypadku polskich pacjentów.

 

 

Operacje na żywo w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym

 

W dniach 8-10.04.2022 r. odbyła się w Warszawie dziewiąta ogólnopolska konferencja „EPE – interdyscyplinarne oblicza współczesnej medycyny w teorii i praktyce lekarza – Okulistyka” organizowana przez Polpharmę w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego. Konferencję wyróżnia wysoki poziom merytoryczny i nastawienie na praktyczną stronę przedstawianych zagadnień.
Od początku jej istnienia jednym z istotnych punktów programu są operacje na żywo transmitowane z Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego.

Podczas tegorocznej konferencji, 9.04.br. w ramach chirurgii na żywo, wykonano dwa zabiegi operacyjne.
Pierwszą operację przeprowadził prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik, Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego. Było to fakoemulsyfikacja zaćmy z zastosowaniem pierścienia retrakcyjnego tęczówki. W zabiegu profesowi asystowała dr Karolina Pielak.
W trakcie drugiej operacji, przeprowadzonej przez dr hab. n. med. Justynę Kamińską, pacjentce usunięto zaćmę z jednoczasowym wszczepieniem implantu Ex-Press. Jednoczasowość zapewnia krótszy okres rehabilitacji. W zabiegu asystowała dr Maria Guszkowska.

Transmisja z sal operacyjnych uzupełniona była komentarzami operatorów, a uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, co dodatkowo przykuwało ich uwagę dostarczając im cennej wiedzy na temat przeprowadzanych zabiegów.

 

 

UWAGA! SP Kliniczny Szpital Okulistyczny zmienił lokalizację,

nowy adres: ul. Marszałkowska 24/26 00-576 Warszawa

Witamy w Samodzielnym Publicznym Klinicznym

Szpitalu Okulistycznym w Warszawie

 

Szpital prowadzi działalność usługową, dydaktyczną i naukowo-badawczą.

W SPKSO w Warszawie prowadzone jest leczenie zachowawcze oraz wykonywane są zabiegi operacyjne w pełnym zakresie chirurgii okulistycznej.

O Szpitalu

Pomysłodawcą i inicjatorem budowy Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego (SPKSO) w Warszawie był prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik. Szpital został utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 29 grudnia 1998 r. Budowa trwała 2,5 roku, a środki finansowe na inwestycję i częściowe wyposażenie Szpitala pochodziły z dotacji Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz rezerwy celowej Prezesa Rady Ministrów.

Szpital mieści się w budynku o łącznej powierzchni ponad 3 tys. m kw. Obejmuje część budynku wcześniej istniejącego, wchodzącego w skład Szpitala Praskiego w Warszawie, oraz nową część, która została wybudowana w latach 1997-1998. Pierwszego stycznia 2000 r. Szpital rozpoczął swoją działalność jako samodzielna jednostka ochrony zdrowia, na której czele stanął prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik. Placówka jest bazą dla Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), dawniej Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szpital zatrudnia lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji,  pielęgniarki,  salowe, pracowników administracji, księgowości, działu technicznego, gospodarczego, apteki, statystyki medycznej, rejestracji.

W skład Rady Społecznej SPKSO wchodzą:

 1. Przewodniczący – Przedstawiciel Rektora WUM – dr hab. n. med. Joanna Brydak-Godowska
 2. Członek – Przedstawiciel Ministra Zdrowia – Joanna Święchowicz-Kijowska,
 3. Członek – Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego – Mirosława Gutowska-Andrzejuk,
 4. Członek – Przedstawiciel Przewodniczącego Zarządu Samorządu Województwa Mazowieckiego – Aleksandra Hanzel
 5. Członek – Przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w  Warszawie – Piotr Winciunas,
 6. Członek – Przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – Jacek Wojciechowski,
 7. Członek – Przedstawiciel Senatu WUM – prof. dr hab. n. med. Izabela Domitrz
 8. Członek – Przedstawiciel Senatu WUM – prof. dr hab n. med. Maciej Kosieradzki
 9. Członek – Przedstawiciel Senatu WUM – prof. dr hab. n.o zdr. Katarzyna Koziak
 10. Członek – Przedstawiciel Senatu WUM – dr hab. n. med Jacek Lewandowski
 11. Członek – Przedstawiciel Senatu WUM – dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski