Witamy w Samodzielnym Publicznym Klinicznym

Szpitalu Okulistycznym w Warszawie

 

Szpital prowadzi działalność usługową, dydaktyczną i naukowo-badawczą.

W SPKSO w Warszawie prowadzone jest leczenie zachowawcze oraz wykonywane są zabiegi operacyjne w pełnym zakresie chirurgii okulistycznej.

 

Pomysłodawcą i inicjatorem budowy Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego (SPKSO) w Warszawie był prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik. Szpital został utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 29 grudnia 1998 r. Budowa trwała 2,5 roku, a środki finansowe na inwestycję i częściowe wyposażenie Szpitala pochodziły z dotacji Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz rezerwy celowej Prezesa Rady Ministrów.

Szpital mieści się w budynku o łącznej powierzchni ponad 3 tys. m kw. Obejmuje część budynku wcześniej istniejącego, wchodzącego w skład Szpitala Praskiego w Warszawie, oraz nową część, która została wybudowana w latach 1997-1998. Pierwszego stycznia 2000 r. Szpital rozpoczął swoją działalność jako samodzielna jednostka ochrony zdrowia, na której czele stanął prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik. Placówka jest bazą dla Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), dawniej Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szpital zatrudnia lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji,  pielęgniarki,  salowe, pracowników administracji, księgowości, działu technicznego, gospodarczego, apteki, statystyki medycznej, rejestracji.

W skład Rady Społecznej SPKSO wchodzą:

 1. Przewodniczący – Przedstawiciel Rektora WUM – dr hab. n. med. Joanna Brydak-Godowska
 2. Członek – Przedstawiciel Ministra Zdrowia – Joanna Święchowicz-Kijowska,
 3. Członek – Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego – Mirosława Gutowska-Andrzejuk,
 4. Członek – Przedstawiciel Przewodniczącego Zarządu Samorządu Województwa Mazowieckiego – Aleksandra Hanzel
 5. Członek – Przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w  Warszawie – Piotr Winciunas,
 6. Członek – Przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – Jacek Wojciechowski,
 7. Członek – Przedstawiciel Senatu WUM – prof. dr hab. n. med. Izabela Domitrz
 8. Członek – Przedstawiciel Senatu WUM – prof. dr hab n. med. Maciej Kosieradzki
 9. Członek – Przedstawiciel Senatu WUM – prof. dr hab. n.o zdr. Katarzyna Koziak
 10. Członek – Przedstawiciel Senatu WUM – dr hab. n. med Jacek Lewandowski
 11. Członek – Przedstawiciel Senatu WUM – dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski

 

Zakres świadczeń medycznych udzielanych przez SPKSO

W SPKSO prowadzone jest leczenie zachowawcze oraz wykonywane są zabiegi operacyjne. Od października 2020 roku, SPKSO udziela świadczeń opieki zdrowotnej w tymczasowej lokalizacji – Marszałkowska 24/26. Bazę tej działalności stanowią: 39-łóżkowy oddział okulistyczny zlokalizowany na II i na III piętrze budynku oraz blok operacyjny wyposażony w trzy jednostanowiskowe, klimatyzowane sale operacyjne z pełnym zapleczem, trzyłóżkową salę zwiększonego nadzoru pooperacyjnego oraz centralną sterylizację.

W Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie wykonywane są specjalistyczne zabiegi okulistyczne. Wśród zabiegów wymienić można: operacje usunięcia zaćmy, przeszczepienia rogówki, operacje przeciwjaskrowe, operacje w obrębie tylnego odcinka gałki ocznej (operacje witreoretinalne i zewnątrzgałkowe) oraz wybrane rodzaje operacji plastycznych. Liczba wykonywanych zabiegów operacyjnych z roku na rok systematycznie wzrasta. Od początku działalności Szpitala zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem schorzeń rogówki stanowią istotny kierunek rozwoju. Od wielu lat placówka przoduje w Polsce pod względem liczby wykonywanych przeszczepów rogówki (średnio 150-200 w ciągu roku).

Szpital realizuje leczenie w ramach trzech programów lekowych, które jest  prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle określoną grup pacjentów:  Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa, Leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME).

Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego WUM to jeden z nielicznych obecnie ośrodków w Polsce, gdzie wykonywane są zabiegi przeszczepów warstwowych tylnych DSAEK (Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty), będące modyfikacją zabiegu DSEK. Uważa się obecnie, że ta wersja zabiegu daje najlepsze wyniki. Jest ona stosowana w większości krajów rozwiniętych, jako tzw. złoty standard w leczeniu schorzeń dotyczących głębokich warstw rogówki. Od 2008 r. w Szpitalu leczy się schorzenia błony naczyniowej i siatkówki metodą doszklistkowych iniekcji anty-VEGF. Co roku wykonywanych jest około tysiąca takich iniekcji. O wysokiej jakości udzielanych usług świadczy przyznany w 2003 r. Certyfikat Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie udzielania świadczeń medycznych w schorzeniach narządu wzroku. Jednocześnie Szpital uzyskał równoważny certyfikat systemu zarządzania IQNet przyznawany przez Międzynarodową Sieć Certyfikacji. Co roku odbywa się audyt zewnętrzny odnawiający przeprowadzany przez jednostkę certyfikującą – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC). Certyfikat Systemu Jakości według nowej normy PE-EN 9001:2015 przyznany jest do lipca 2024 r.

Oprócz działalności usługowej Szpital prowadzi działalność dydaktyczną oraz naukowo-badawczą.