Obywatelom Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym od 24 lutego 2022 r. przekroczyli granicę Polski, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny udziela okulistycznych świadczeń opieki zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego, izby przyjęć (nagłe zachorowania) i ambulatorium.
Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy będą identyczne jak w przypadku polskich pacjentów.

 

Data dodania: 22 kwietnia 2022

Rejestracja online | Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że stworzyliśmy możliwość rezerwacji terminu wizyty do poradni okulistycznych drogą elektroniczną (e-Rejestracja). Aplikacja pozwoli również na wgląd w dokumentację medyczną i jej pobieranie (e-Dokumentacja). W e-Rejestracji udostępniliśmy Państwu do wyboru tylko Poradnię Okulistyczną. Po wybraniu terminu wizyty oraz wprowadzeniu skierowania do systemu, pracownik rejestracji przypisze Pacjenta do odpowiedniej Poradni (Poradnia Ogólna, Poradnia Leczenia Jaskry, Poradnia Schorzeń Rogówki lub Poradnia Schorzeń Siatkówki).

Korzystanie z aplikacji jest w pełni bezpłatne.

Celem udostępnienia rejestracji online jest zwiększenie dostępności do usług medycznych świadczonych przez naszą placówkę oraz oszczędzenie Państwa cennego czasu.

 

W jaki sposób uzyskać dostęp do e-Rejestracji

Założenie konta jest konieczne do korzystania z aplikacji e-Usług. Zakładając konto należy zarejestrować się za pomocą login.gov.pl lub wypełnić formularz rejestracyjny podając login, hasło oraz uzupełnić wszystkie pozostałe pola formularza prawdziwymi danymi osobowymi.

Podczas zakładania konta w aplikacji, prosimy Państwa o dokładne sprawdzenie i podanie prawidłowego adresu e-mail, ponieważ drogą elektroniczną będziecie Państwo otrzymywać informacje dotyczące zaplanowanej wizyty.

Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Po kliknięciu na link konto zostanie w pełni utworzone. Od tego momentu mogą Państwo już zalogować się do aplikacji e-Rejestracji.

Jeśli nie otrzymali Państwo wiadomości z linkiem aktywacyjnym prosimy o sprawdzenie folderu SPAM w swojej skrzynce mailowej. W przypadku dalszych problemów z aktywowaniem konta, prosimy o kontakt z Administratorem Portalu.

Po zalogowaniu mogą Państwo przejść do formularza umawiania się na wizytę w poradni.

Z uwagi na ochronę danych osobowych, aby uzyskać dostęp do danych pacjenta znajdujących się w zasobach Szpitala (dokumentacji medycznej), konieczne jest potwierdzenie tożsamości użytkownika (np. podczas wizyty w Szpitalu). Użytkownik o potwierdzonej tożsamości po zakończeniu leczenia w Szpitalu, może podejrzeć lub pobrać udostępnioną dokumentację medyczną. Od marca 2024 roku, automatycznie udostępniana jest Pacjentowi „Karta Informacyjna z leczenia szpitalnego” oraz dokument „Konsultacja Lekarska” z wizyt Poradnianych .

Po wizycie w Szpitalu Pacjentowi pojawia się nowe zdarzenie medyczne w jego Internetowym Koncie Pacjetna (IKP). Dostępne tam są również skierowania i recepty wystawione pacjentowi podczas wizyty.

Konto w systemie e-Rejestracji można założyć na dane opiekuna lub pacjenta. Jeśli konto zostało założone na dane pacjenta, jest ono automatycznie przypisane do konta jako pacjent. Jeśli konto zostało założone na dane osobowe opiekuna, musi on dopisać podopiecznego do swojego konta. Można to zrobić po zalogowaniu do aplikacji przez zakładkę Ustawienia -> Rejestracja konta podopiecznego.

 

W razie problemów technicznych pomoc Administratora Portalu Pacjenta uzyskają Państwo pod adresem it@spkso.waw.pl. W treści maila proszę podać dane, które umożliwią identyfikację pacjenta – np. imię, nazwisko i datę urodzenia.

 

Informujemy, że w dalszym ciągu mogą Państwo umawiać wizyty:

1) internetowo | Rejestracja

2) telefonicznie | 22 511 62 10 | 22 511 62 11

3) osobiście | Rejestracja Szpitala jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 18.00

ul. Marszałkowska 24/26, 00-576 Warszawa

 

 

Data dodania: 27 lutego 2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 1 lutego br. ruszył profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze. Zachęca do śledzenia informacji na temat podejmowanych przez niego bieżących działań w obszarze ochrony praw pacjenta.

Profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze ma charakter informacyjny. Znajdą się tutaj oprócz informacji dla pacjentów także niezbędne dane dla przedstawicieli mediów oraz informacje o najważniejszych wystąpieniach i spotkaniach Rzecznika z organami władzy publicznej oraz przedstawicielami systemu ochrony zdrowia.

Zapraszamy: https://www.twitter.com/RzeczPacjenta

Zachęcamy również do polubienia strony na Facebooku  https://www.facebook.com/RzecznikPrawPacjenta/

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa w sposób ścisły i komplementarny regulują sposób ochrony praw pacjenta i konkretnie wskazują organ stojący na straży tych praw – Rzecznika Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta został ustanowiony ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Na mocy art. 42 ust. 1 ww. ustawy, Rzecznik jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjenta określonych we wskazanej ustawie oraz w przepisach odrębnych i na mocy tej ustawy nazwa ta jest zastrzeżona.

Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta uważa za społecznie uzasadnione, aby w podmiotach prowadzących działalność leczniczą były zatrudniane osoby zajmujące się prawami pacjenta, jednakże nie mogą one używać nazwy Rzecznika Praw Pacjenta. Najstosowniejszą nazwą jaką można by było w przypadku takich osób zastosować – to Pełnomocnik ds. praw pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta

Możliwości kontaktu

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 – 190 – 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
kancelaria@rpp.gov.pl

 

Informacje dla Pacjentów

Uprzejmie informujemy, że zapisy telefoniczne do Poradni Przeszczepowej odbywają się
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 9.00 i od 12.45 do 14.00

 

Warunkiem przyjęcia pacjenta do przychodni oraz na zabieg operacyjny jest aktualne i prawidłowo wypełnione skierowanie z państwowej placówki medycznej.

Pacjenci przyjmowani na Izbę Przyjęć są zobowiązani do okazania aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Obcokrajowcy zobowiązani są do okazania aktualnego dokumentu ubezpieczenia.

W przypadku braku któregoś z dokumentów szpital ma prawo naliczyć opłatę za udzieloną poradę lekarską.

 

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

W załączniku znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.