Informacje dla Studentów

 

Blok: okulistyka Wydział Lekarski semestr zimowy 2020/2021

 

A) WYKŁADY/SEMINARIA łącznie 20 h (e-learning – tryb asynchroniczny)

 

S1„Wprowadzenie do okulistyki. Wady refrakcji” – omówienie fizjologii widzenia, przypomnienie anatomii i fizjologii oka w kontekście procesu widzenia; omówienie wad refrakcji, zasad i metod korekcji – dr hab. n. med. Justyna Izdebska
2h

S2„Choroby aparatu ochronnego oka. Zespół suchego oka. Choroby soczewki” – omówienie najczęstszych chorób oczodołu i powiek, metod leczenia zachowawczego i operacyjnego. Wrodzone i nabyte choroby soczewki, metody operacji zaćmy, zasady kalkulacji sztucznych soczewek – dr hab. n. med. Ewa Langwińska
2h

S3„Choroby spojówki i rogówki” – omówienie zapalnych, infekcyjnych, zwyrodnieniowych i wrodzonych chorób spojówki i rogówki, metod diagnostycznych, zasady leczenia zachowawczego i zabiegowego, przeszczepy rogówki – prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik/dr n. med. Joanna Przybek-Skrzypecka/dr n. med. Monika Udziela/dr n. med. Anna Kurowska
2h

S4„Zapalenia błony naczyniowej. Guzy wewnątrzgałkowe” – podział, etiologia, symptomatologia, diagnostyka i leczenie zapaleń błony naczyniowej oka oraz nowotworów pierwotnych i przerzutowych wewnątrzgałkowych – dr hab. n. med. Anna Zaleska-Żmijewska
2h

S5 – „Urazy narządu wzroku”
zapoznanie studentów z najczęstszymi urazami oka, zasadami diagnostyki i leczenia; rodzaje zeza, zasady leczenia zachowawczego i zabiegowego – dr hab. n. med. Anna Kamińska/dr Magdalena Korwin/dr n. med. Anna Kurowska
2h

S6 – „Jaskra” – patofizjologia, objawy, badania dodatkowe, leczenie zachowawcze, laserowe i operacyjne – dr hab. n. med. Anna Zaleska-Żmijewska/dr hab. n. med. Anna Kamińska
2h

S7„Choroby siatkówki, dystrofie siatkówki, odwarstwienia siatkówki” – omówienie objawów i badań diagnostycznych w chorobach siatkówki, rodzaje odwarstwienia siatkówki, metody i zasady leczenia laserowego i operacyjnego –dr n. med. Monika Udziela/dr n. med. Joanna Przybek-Skrzypecka
2h

S8„Choroby naczyniowe i ich powikłania oczne: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zakrzep żyły środkowej siatkówki, zator tętnicy środkowej siatkówki. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)” – omówienie patofizjologii, diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki powikłań okulistycznych w chorobach systemowych dr hab. n.med. Ewa Langwińska/dr n. med. Joanna Przybek-Skrzypecka
2h

S9 „Neuro-okulistyka” – omówienie chorób nerwu wzrokowego, nerwów gałkoruchowych, zaburzeń drogi wzrokowej; omówienie grup leków stosowanych w okulistyce – W2-W6 – dr hab. n. med. Anna Zaleska-Żmijewska
1h

„Farmakologia okulistyczna. Choroba zezowa” dr n. med. Joanna Przybek-Skrzypecka/dr n. med. Anna Kurowska
1h

S10 „Okulistyka-podsumowanie, odpowiedź na pytania studentów” dr n. med. Joanna Przybek-Skrzypecka/opiekun grupy
2h

 

B) Ćwiczenia : postać hybrydowa (zajęcia „kontaktowe” w Klinice trwają 5 dni po 4h dla każdej podgrupy w obrębie grupy dziekańskiej- czyli podgrupa A ćwiczy w pierwszym tyg planu zajęć, podgrupa B kolejny tydzień, łącznie 20 h + e-learning z nagranymi filmami z omawianych poniżej tematów 10h)):

 1. badanie ostrości wzroku (Snellen, EDTRS),
 2. autokeratorefraktometrii, omówienie podstaw wad refrakcji, ew. możliwości chirurgii refrakcyjnej
 3. widzenia barwne,
 4. badanie komparatywnego pola widzenia,
 5. badanie reakcji źrenic na światło,
 6. odwijanie powiek, pierwsza pomoc okulistyczna (usuwanie ciała obcego, przemywanie worka spojówekowego soą fizjologiczną, podanie kropli i maści do worka spojówkowego)
 7. podstawy budowy lampy szczelinowej, badanie poszczególnych struktur oka w lampie szczelinowej, badanie zdrowych ochotników (studenci)
 8. badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego
 9. omówienie badania topografii rogówki, celu badania As-OCT
 10. badania w diagnostyce jaskry: założenia badania statycznego pola widzenia, OCT tarczy n. II (ONH, GCC), pachymetrii: wykonywanie powyższych badań
 11. OCT plamki żółtej, test Amslera w diagnostyce chorób plamki żółtej, omówienie diagnostyki i leczenia AMD- zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem:
 12. Badania wykonywane przed operacja zaćmy: badanie gęstości komórek śródbłonka (mikroskopia spekularna, Confoscan), kalkulacja soczewek wewnątrzgałkowych, USG gałki ocznej (w podstawowym zakresie)
 13. Przypadki kliniczne pacjentów z zapaleniem rogówki, stożkiem rogówki, po przeszczepieniu rogówki, z jaskrą, po trabekulektomii, po wszczepieniu implantu Ex-Press, z odwarstwieniem siatkówki, po operacji zaćmy, rekonstrukcji oczodołu, operacji powiek, leczonych zachowawczo w Oddziale Okulistyki SPKSO