POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKA:

 

TECHNIK-INFORMATYK

 

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

 • Wykształcenie średnie o kierunku informatycznym, preferowane wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze informatyki,
 • Wysoki poziom komunikacji interpersonalnej oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • Zdolności organizacyjne, sumienność, obowiązkowość, dokładność, uczciwość, samodzielność, cierpliwość, umiejętność analitycznego myślenia,
 • Kandydatom oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, zdobycie cennej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.

 

Zakres obowiązków:

 • kontrola systemów informatycznych szpitala
 • konfiguracja, montaż nowego sprzętu komputerowego, ergonomizacja stanowisk komputerowych
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci komputerowej, obsługa urządzeń sieciowych instalacja i konfiguracja oprogramowania oraz nadzór nad instalacją, wdrażaniem i uaktualnianiem programów komputerowych i poprawionych ich wersji
 • nadzór nad sprawnym działaniem programów informatycznych
 • reagowanie na wszelkie zgłaszane usterki w sprzęcie komputerowym i sieciowym.

 

Oferujemy:

 • możliwość szybkiego zatrudnienia
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pełny etat
 • ZFŚŚ
 • dobrowolne grupowe ubezpieczenie pracowników
 • karta MultiSport

 

Jeśli spełniasz powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie CV na adres: kadry@spkso.waw.pl

Do nadsyłanych ofert prosimy dołączyć adnotację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby wyżej wymienionej rekrutacji.

Zgłoszenia niezawierające klauzuli o powyższej treści nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 

 

 

LEKARZ – ANESTEZJOLOG

 

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe (specjalista w dziedzinie anestezjologii i posiadanie PWZ),
 • mile widziane doświadczenie w znieczulaniu do zabiegów okulistycznych,
 • wskazane posiadanie aktualnej książeczki do celów sanitarno- epidemiologicznych

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • zaangażowania  i odpowiedzialności za wykonanie powierzonych  zadań,
 • dokładności i rzetelności

 

Oferujemy:

 • możliwość szybkiego  zatrudnienia
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę/kontrakt
 • pracę w otwartym i sympatycznym  zespole
 • ZFŚS
 • dobrowolne grupowe ubezpieczenie pracowników

 

Jeśli spełniasz powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie CV na adres: kadry@spkso.waw.pl

Do nadsyłanych ofert prosimy dołączyć adnotację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby wyżej wymienionej rekrutacji.

Zgłoszenia niezawierające klauzuli o powyższej treści nie będą rozpatrywane.

 

LEKARZ – PSYCHIATRA

 

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe
 • wskazane posiadanie aktualnej książeczki do celów sanitarno- epidemiologicznych

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • zaangażowania  i odpowiedzialności za wykonanie powierzonych  zadań,
 • dokładności i rzetelności

 

Oferujemy:

 • możliwość szybkiego  zatrudnienia
 • umowa o pracę, kontrakt – do uzgodnienia,
 • wymiar etatu – do uzgodnienia
 • warunki płacowe – do uzgodnienia

 

Jeśli spełniasz powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie CV na adres: kadry@spkso.waw.pl

Do nadsyłanych ofert prosimy dołączyć adnotację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby wyżej wymienionej rekrutacji.

Zgłoszenia niezawierające klauzuli o powyższej treści nie będą rozpatrywane.

 

PIELĘGNIARKA

 

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
 • Dobra znajomość obsługi komputera.
 • Mile widziane doświadczenie w okulistyce

 

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie podstawowych badań z zakresu okulistyki
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej z godnie z obowiązującymi przepisami

 

Oferujemy:

 • możliwość szybkiego zatrudnienia
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pełny etat, praca w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku
 • ZFŚŚ
 • dobrowolne grupowe ubezpieczenie pracowników
 • karta MultiSport

 

Jeśli spełniasz powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie CV na adres: kadry@spkso.waw.pl

Do nadsyłanych ofert prosimy dołączyć adnotację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby wyżej wymienionej rekrutacji.

Zgłoszenia niezawierające klauzuli o powyższej treści nie będą rozpatrywane.

SALOWA/ SALOWY  BLOK OPERACYJNY oraz  POLIKLINIKA

 

Wymagania:

 • wykształcenie min. podstawowe
 • dobrze widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • wskazane posiadanie aktualnej książeczki do celów sanitarno- epidemiologicznych

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • zaangażowania i odpowiedzialności za wykonanie powierzonych  zadań,
 • dokładności i rzetelności

 

Zakres obowiązków:

 • utrzymanie w czystości pomieszczeń szpitalnych i wyposażenia.

 

Oferujemy:

 • możliwość szybkiego zatrudnienia
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pełny etat
 • pracę w otwartym i sympatycznym zespole
 • ZFŚŚ
 • dobrowolne grupowe ubezpieczenie pracowników

 

Jeśli spełniasz powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie CV na adres: kadry@spkso.waw.pl

Do nadsyłanych ofert prosimy dołączyć adnotację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby wyżej wymienionej rekrutacji.

Zgłoszenia niezawierające klauzuli o powyższej treści nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Nota informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, ul. Sierakowskiego 13 ,03-709 Warszawa

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: k.jastrzebski@spkso.waw.pl;

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. B) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks prac;;

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, trwałego usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.