Witamy w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie

 

Szpital prowadzi działalność usługową, dydaktyczną i naukowo-badawczą.

W SPKSO w Warszawie prowadzone jest leczenie zachowawcze oraz wykonywane są zabiegi operacyjne w pełnym zakresie chirurgii okulistycznej.

O Szpitalu

Pomysłodawcą i inicjatorem budowy Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego (SPKSO) w Warszawie był prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik. Szpital został utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 29 grudnia 1998 r. Budowa trwała 2,5 roku, a środki finansowe na inwestycję i częściowe wyposażenie Szpitala pochodziły z dotacji Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz rezerwy celowej Prezesa Rady Ministrów.

Szpital mieści się w budynku o łącznej powierzchni ponad 3 tys. m kw. Obejmuje część budynku wcześniej istniejącego, wchodzącego w skład Szpitala Praskiego w Warszawie, oraz nową część, która została wybudowana w latach 1997-1998. Pierwszego stycznia 2000 r. Szpital rozpoczął swoją działalność jako samodzielna jednostka ochrony zdrowia, na której czele stanął prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik. Placówka jest bazą dla Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego uniwersytetu Medycznego (WUM).

Szpital zatrudnia lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji,  pielęgniarki,  salowe, pracowników administracji, księgowości, działu technicznego, gospodarczego, apteki, statystyki medycznej, rejestracji.