Informacje dla Pacjentów

Uprzejmie informujemy, że zapisy telefoniczne do Poradni Przeszczepowej odbywają się
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 9.00 i od 12.45 do 14.00

 

Warunkiem przyjęcia pacjenta do przychodni oraz na zabieg operacyjny jest aktualne i prawidłowo wypełnione skierowanie z państwowej placówki medycznej.

Pacjenci przyjmowani na Izbę Przyjęć są zobowiązani do okazania aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Obcokrajowcy zobowiązani są do okazania aktualnego dokumentu ubezpieczenia.

W przypadku braku któregoś z dokumentów szpital ma prawo naliczyć opłatę za udzieloną poradę lekarską.