Data dodania: 27 lutego 2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 1 lutego br. ruszył profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze. Zachęca do śledzenia informacji na temat podejmowanych przez niego bieżących działań w obszarze ochrony praw pacjenta.

Profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze ma charakter informacyjny. Znajdą się tutaj oprócz informacji dla pacjentów także niezbędne dane dla przedstawicieli mediów oraz informacje o najważniejszych wystąpieniach i spotkaniach Rzecznika z organami władzy publicznej oraz przedstawicielami systemu ochrony zdrowia.

Zapraszamy: https://www.twitter.com/RzeczPacjenta

Zachęcamy również do polubienia strony na Facebooku  https://www.facebook.com/RzecznikPrawPacjenta/

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa w sposób ścisły i komplementarny regulują sposób ochrony praw pacjenta i konkretnie wskazują organ stojący na straży tych praw – Rzecznika Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta został ustanowiony ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Na mocy art. 42 ust. 1 ww. ustawy, Rzecznik jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjenta określonych we wskazanej ustawie oraz w przepisach odrębnych i na mocy tej ustawy nazwa ta jest zastrzeżona.

Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta uważa za społecznie uzasadnione, aby w podmiotach prowadzących działalność leczniczą były zatrudniane osoby zajmujące się prawami pacjenta, jednakże nie mogą one używać nazwy Rzecznika Praw Pacjenta. Najstosowniejszą nazwą jaką można by było w przypadku takich osób zastosować – to Pełnomocnik ds. praw pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta

Możliwości kontaktu

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 – 190 – 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
kancelaria@rpp.gov.pl

 

Informacje dla Pacjentów

Uprzejmie informujemy, że zapisy telefoniczne do Poradni Przeszczepowej odbywają się
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 9.00 i od 12.45 do 14.00

 

Warunkiem przyjęcia pacjenta do przychodni oraz na zabieg operacyjny jest aktualne i prawidłowo wypełnione skierowanie z państwowej placówki medycznej.

Pacjenci przyjmowani na Izbę Przyjęć są zobowiązani do okazania aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Obcokrajowcy zobowiązani są do okazania aktualnego dokumentu ubezpieczenia.

W przypadku braku któregoś z dokumentów szpital ma prawo naliczyć opłatę za udzieloną poradę lekarską.

 

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

W załączniku znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.