Data dodania: 5 kwietnia 2022

KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ do budynku Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie ul. Marszałkowska 24/26 – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej eb2b pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl