Data dodania: 2 listopada 2022

Załącznik 8 do wzoru umowy- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych