Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych 2017.12.04 2017.12.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z dnia 06.12.2017 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dostawa bielizny operacyjnej jednorazowej fizelinowej 2017.11.08 2017.11.17

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 10.11.2017r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 13.11.2017 r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 14.11.2017r.

Zestawienie ofert

Zestawienie ofert - po poprawieniu omyłki rachunkowej

Dostawa perymetru z funkcją wykonywania testu w zdwojonej częstotliwości ze stolikiem regulowanym elektrycznie i drukarką – postępowanie prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy PZP 2017.11.06 2017.11.16

Zaproszenie do składania ofert

Pytania i wyjaśnienia z dnia 10.11.2017 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa systemu do cyfrowego wspomagania zabiegów mikrochirurgii oka przeznaczonego do polepszania wizualizacji i usprawniania podejmowania decyzji przez chirurga – 2 zestawy 2017.11.06 2017.11.14

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 09.11.2017 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa flarymetru sprzężonego z lampą szczelinową w zestawie ze stolikiem 2017.10.31 2017.11.08

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 06.11.2017r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa optycznego koherentnego tomografu do badania przedniego odcinka oka 2017.10.27 2017.11.07

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 02.11.2017r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych 2017.10.24 2017.11.09

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjasnienia z dnia 31.10.2017r.

Informacja z dnia 03.11.2017r.

Zestawienie ofert

Informacja dot. oferty złożonej po terminie

Dostawa kamery siatkówkowej z optyką adaptywną 2017.10.12 2017.11.15

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 02.11.2017r.

Informacja z dnia 03.11.2017r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych 2017.10.04 2017.10.16

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 10.10.2017r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 11.10.2017 r,

Zestawienie ofert

Informacja dot. oferty złożonej po terminie

Informacja 2 -dot. oferty złożonej po terminie

Informacja z dnia 31.10.2017 r.

Informacja z dnia 02.11.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Centurion i operacji witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation oraz jałowych, jednorazowych zestawów do iniekcji wewnątrzgałkowychy 2017.09.28 2017.10.31

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 17.10.2017r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty