Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Plan Zamówień Publicznych na 2018 r. -> Plan Zamówień Publicznych na 2018 r.

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń wraz z wymianą dźwigów osobowych w budynku szpitala przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie na potrzeby Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 2018.09.05 2018.09.21

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy -zad.1

Załacznik nr 1a - Formularz ofertowy -zad.2

Załącznik nr 2 -OPZ-zadanie nr 1

Załącznik nr 2a -OPZ-zadanie nr 2

Załącznik nr 3-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zalącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych

Zalącznik nr 5 - Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia

Zalącznik nr 5a - Opis dodatkowego doświadczenia

Zalącznik nr 6- Oświadczenie dotyczące podwykonawców

Zalącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zalącznik nr 8 - Wzór zobowiązania

Załacznik nr 9 - Projekt umowy-zadanie nr 1-Roboty budowlane

Załącznik nr 9a-Projekt umowy-zadanie nr 2- Dźwigi

A-1_PB_MARSZ_ SYTUACJA

A-3_PB_MARSZ_RZUT PARTERU

A-4_PB_MARSZ_RZUT 1 PĘTRA

A-5_PB_MARSZ_RZUT 2 PĘTRA

A-6_PB_MARSZ_RZUT 3 PĘTRA

A-7_PB_MARSZ_RZUT 4 PĘTRA

A-8_PB_MARSZ_PRZEKRÓJ A-A

A-9_PB_MARSZ_ELEWACJA WSCHODNIA_INWENT

A-10_PB_MARSZ_ELEWACJA WSCHODNIA

MARSZAŁKOWSKA_PB_Opis

MARSZ_PB_BIOZ

Marsz_ppoż_D1

Marsz_ppoż_D2

Marsz_ppoż_ekspertyza

scan1.pdf2

scan1.pdf3

scan1.pdf4

scan1.pdf5

scan1.pdf6

scan1.pdf7

scan1.pdf8

scan1.pdf9

ScanJob_1

MARSZ_PB_OPIS_ELKTR

r1_rozdzielnica główna_inwent

r2_rozdzielnica główna_projekt

r3_rzut parteru

r4_rzut 1 piętra

r5_rzut 2 piętra

r6_rzut 3 piętra

r7_rzut 4 piętra

IS_OG_WEN_PB_04.07.18 (0)

IS_OG_WEN_PB_04.07.18 (1)

IS_OG_WEN_PB_04.07.18 (-1)

IS_OG_WEN_PB_04.07.18 (2)

IS_OG_WEN_PB_04.07.18 (3)

IS_OG_WEN_PB_04.07.18 (4)

IS_WK_GM_PB_04.07.18 ( 1)

IS_WK_GM_PB_04.07.18 (0)

IS_WK_GM_PB_04.07.18 (-1)

IS_WK_GM_PB_04.07.18 (2)

IS_WK_GM_PB_04.07.18 (3)

IS_WK_GM_PB_04.07.18 (4)

MARSZ_PB opis - co i went

MARSZ_PB opis - wod-kan i gazy med

k01 nadproza stalowe PB

MARSZ_PB_OPIS KONSTR

I piętro

II piętro

III piętro

IV piętro

OPIS TECHNOLOGICZNY

parter

A-1_PW_ MARSZ_SYTUACJA

A-2_PW_MARSZ_RZUT PIWNIC

A-3_PW_MARSZ_RZUT PARTERU

A-4_PW_MARSZ_RZUT 1 PIĘTRA

A-5_PW_MARSZ_RZUT 2 PIĘTRA

A-6_PW_MARSZ_RZUT 3 PIĘTRA

A-7_PW_MARSZ_RZUT 4 PIĘTRA

A-8_PW_MARSZ_PRZEKRÓJ A-A

A-9_PW_MARSZ_ELEWACJA WSCHODNIA

A-10_PW_MARSZ_WYKAZ DRZWI

A-11_PW_MARSZ_POSADZKI PIWNICA

A-12_PW_MARSZ_POSADZKI PARTER

A-13_PW_MARSZ_POSADZKI 1 PIĘTRO

A-14_PW_MARSZ_POSADZKI 2 PIĘTRO

A-15_PW_MARSZ_POSADZKI 3 PIĘTRO

A-16_PW_MARSZ_POSADZKI 4 PIĘTRO

MARSZ_PW_ARCH_OPIS

E1_rzut parteru

E2_rzut 1 piętra

E3_rzut 2 piętra

E4_rzut 3 piętra

E5_rzut 4 piętra

E6_trasy kablowe piwnic

E7_trasy kablowe parteru

E8_trasy kablowe 1 piętra

E9_trasy kablowe 2 piętra

E10_trasy kablowe 3 piętra

E11_trasy kablowe 4 piętra

E12_trasy kablowe 5,6 piętro

E13_trasy kablowe poddasza

E14_schemat istn. rozdzielnicy RG

E15_zmiany w rozdzielnicy RG

E16_rozdzxielnica sdal operacyjnych i sali zabiegowej

E17_rozdzielnica sekcji pożarowej

E18_rozdzielnica strylizatorni

E19_schemat szafy IT gabinetu zabiegowego

E20_schemat instalacji CCTV

opis_inst.elektryczne.

2_inw.pow._WM_4 PIĘTRO

3_inw.pow._WM_WENTYLATORNIA

MARSZ_PW_CO_WENT_OPIS

Marszalkowska_IS_PW_OG_WEN-1

Marszalkowska_IS_PW_OG_WEN-2

Marszalkowska_IS_PW_OG_WEN-3

Marszalkowska_IS_PW_OG_WEN-4

Marszalkowska_IS_PW_OG_WEN-5

Marszalkowska_IS_PW_OG_WEN

IS_WK_GM 1

IS_WK_GM 2

IS_WK_GM 3

IS_WK_GM 4

IS_WK_GM 6

IS_WK_GM 7

MARSZ_PW_GAZY MED_OPIS

PW_Marszalkowska_IS_WK-2

PW_Marszalkowska_IS_WK-3

PW_Marszalkowska_IS_WK-4

PW_Marszalkowska_IS_WK

PW_Marszalkowska_IS_WK-6

PW-Marszalkowska_IS_WK_OPIS

PW-Marszalkowska_IS_WK-1

k01 297x750

MARSZAŁKOWSKA_PW_KONSTR_OPIS

MARSZ_PR_MIN_BUD

MARSZ_PR_MIN_BUD_1WINDA

MARSZ_PR_MIN_BUD_2WINDY

MARSZ_PR_MIN_ELEKTRYKA

MARSZ_PR_MIN_SANITARNE

MARSZ_PR_MIN_SANITARNY_NAPOW WINDY

MARSZ_PW_STWIOR_BUD

MARSZ_PW_STWIOR_ELEKTRYCZNE

MARSZ_PW_STWIOR_SANITARNE

4_inw.pow._WM_STRYCH

1_inw.pow._WM_3 PIĘTRO

01_inw.pow._WM_PARTER

1_inw.pow._GM_3 PIĘTRO

0_inw.pow._GM_PARTER

Pytania i wyjaśnienia z dnia 10.09.2018r. - dot. zadania nr 2

Informacja z dnia19.09.2018r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 20.09.2018r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 25.09.2018r.

Dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Infiniti (postępowanie uzupełniające) 2018.08.28 2018.09.06

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 03.09.2018r.

Zestawienie ofert

Zestawienie ofert-po poprawieniu omyłki rachunkowej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa wiskoelastyków 2018.07.27 2018.08.08

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 31.07.2018r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 03.08.2018r.

Zestawienie ofert

Informacja dot. oferty złożonej po terminie

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa jednorazowych sterylnych zestawów medycznych do zabiegów kanaloplastykii 2018.07.26 2018.08.07

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków – powtórzenie postępowania na pakiety nr 1 i 7 2018.06.11 2018.06.19

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy - pak. nr 1

Formularz asortymentowo-cenowy - pak. nr 2

Pytania i wyjaśnienia z dnia 14.06.2018 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków 2018.04.14 2018.05.08

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy - pak.1-12 - aktualnie obowiązujący

Pytania i wyjaśnienia z dnia 25.04.2018r.

Zestawienie ofert

Zestawienie ofert - po poprawieniu omyłki rachunkowej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pak. nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa mikroimplantów do chirurgicznego leczenia jaskry 2018.03.29 2018.04.09

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 03.04.2018r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa materiałów opatrunkowych 2018.03.23 2018.04.06

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 29.03.2018 r.

Informacja z dnia 03.04.2018r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 04.04.2018 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej bez świadczenia usługi przesyłowej (dystrybucyjnej) do obiektów Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 2018.03.20 2018.03.29

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 26.03.2018 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla realizacji inwestycji pn. „Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Okulistycznego przy ul. Sierakowskiego nr 13 oraz przebudowa bloku operacyjnego ze sterylizatornią w budynku szpitalnym” 2018.03.03 2018.04.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Zał. nr 2 do SIWZ - Umowa nadzoru inwest.-projekt

Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy

Zał.nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o zakresie podwykonawstwa

Zał. nr 5 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ (002)

zał. nr 6 do SIWZ- JEDZ

Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie grupy kapitalowej

Zał. nr 8.1, 8.2, 8.3 do SIWZ - Wykazy na potwierdzenie spełniania warunków udziału

Zał. nr 9 do SIWZ- Zobowiazanie do udostepnienia zasobow

SPKSO-PB inst. chłodu - rozwinięcie

SPKSO-PB inst. chłodu - rzut piwnic

SPKSO-PB inst. chłodu - stacyjki

SPKSO-PB wentylacja i klimatyzacja - rzut dachu

SPKSO-PB wentylacja i klimatyzacja - rzut I piętra

SPKSO-PB wentylacja i klimatyzacja - rzut parteru

SPKSO-PB wentylacja i klimatyzacja - rzut piętra II

SPKSO-PB wentylacja i klimatyzacja - rzut piętra III

SPKSO-PB wentylacja i klimatyzacja - rzut piwnicy

20141127__SPKSO_Opis_Rysunki

WIZUALIZACJA1

WIZUALIZACJA2

SPKSO-PB went. i klim. tabela nr 2 i 3- zestawienie mocy elektrycznej

SPKSO-PB went. i klim. tab nr 8- zestawienie klap ppoż.

SPKSO-PB went. i klim. tab nr 5,6,7- zestawienie klimatyzatorów

PB IV CZ2 OPIS SANITARNE

SPKSO-PB inst. klimatyzacji VRV - rzut dachu

SPKSO-PB inst. klimatyzacji VRV - rzut parteru

SPKSO-PB inst. klimatyzacji VRV - rzut piętra I

SPKSO-PB inst. klimatyzacji VRV - rzut piętra III

SPKSO-PB opis wentylacji i klimatyzacji

SPKSO-PB went. i klim. tab nr 1- zestawienie ilości powietrza i zespołów

SPKSO-PB went. i klim. tab nr 4- zestawienie wentylatorów kanałowych

Co-2

Co_5

Co_4

Co_3

Co_1

wod-kan_7

wod-kan_6

wod-kan_5

PB KONSTR RYS K06

PB KONSTR RYS K07

PB IV CZ1 OPIS SANITARNE

schemat 17-11-2014-Model

wod-kan_1

wod-kan_2

wod-kan_3

wod-kan_4

PB KONSTR RYS K05

PB KONSTR RYS K04

PB KONSTR RYS K03

PB KONSTR RYS K02

PB KONSTR RYS K01

PB III OPIS KONSTRUKCJA

EKSPERTYZA B SPKSO

EKSPERTYZA A SPKSO

9

1

2

S.OPIS

S1

3

4

S2

S3

5

5

S4

S5

7

8

S6

1.OPIS

technologia_rzut piwnic 1300x594

technologia_rzut parteru 1300x913

technologia_rzut 3 piętra 1100x841

technologia_rzut 2 piętra 1300x913

technologia_rzut 1 piętra 1300x913

PB II cz2 TECHNOLOGIA

A16 przekroj CC

A17 ELEWACJA Zachodnia

A18 ELEWACJA Polnocna

A19 ELEWACJA PolnocnoWschodnia

A20 ELEWACJA PnZachPatio

A21 ELEWACJA Poludniowa Patio

A22 ELEWACJA WschodniaPatio

PB II cz1 ARCHITEKTURA

A15 przekroj BB

A14 przekroj AA

A13 RZUT DACHU

A12 RZUT 3 PIETRA

A10 RZUT 1 PIETRA

A9 RZUT PARTERU

A8 RZUT PIWNICY

A11 RZUT 2 PIETRA

A5 INWENTARYZACJA WYBURZENIA rzut II pietra

A6 INWENTARYZACJA WYBURZENIA rzut III pietra_DACH

A7 INWENTARYZACJA WYBURZENIA PRZEKRÓJ I-I

A4 INWENTARYZACJA WYBURZENIA rzut I pietra

A4 INWENTARYZACJA WYBURZENIA rzut I pietra

A2 INWENTARYZACJA WYBURZENIA rzut piwnicy

wiz2

wiz1

A1b_2016

PB I cz 2 ZAG.TERENU_OPIS

PB I SUPLEMENT 2016

D1

D2

D3

D4

PB I cz 3 OPIS DROGI

A1a_2016

A1_2016

A1 ZAG.TERENU

SPKSO mapa2015

PW2.spkso -sanepid2

PW 1.spkso -sanepid1

15. spkso BIOS

14.spkso -akustyka

6.spkso - woda aw.

7.spkso - hydranty

9.spkso - postanowienie_ ppoż

10.spkso - KZ

11.spkso - zieleń1

11a.spkso - zieleń2

12.spkso - zieleń_post

13.SPKSO_Charakterystyka_E

5.spkso - mpwik

08elewacje ep_ez

07przekrój B_B

4.spkso DALKIA

3.spkso -RWE1

06ppoż 3 piętro

05ppoż 2 piętro

2.spkso -RWE

1.spkso -mpzp

04ppoż 1 piętro

03ppoż parter

ppoż eksp_ opis

10elewacja północna

02ppoż piwnica

PPOZ

09elewacja wschodnia

Pytania i wyjaśnienia - z dnia 23.03.2018 r.

Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ - z dnia 03.04.2018r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 04.04.2018r.

Informacja dot. zmiany terminu

Pytania i wyjaśnienia z dnia 11.04.2018r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia