Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Plan Zamówień Publicznych na 2018 r. -> Plan Zamówień Publicznych na 2018 r.

Plan Postępowań na 2019 r. ->Plan postępowań w 2019 r.

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
Sprzedaż używanego aparatu medycznego pn.: Tomograf okulistyczny Cirrus HD-OCT 4000 prod. Carl Zeiss Meditec – rok prod. 2008 – postępowanie prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.06.17 2019.06.26

Ogłoszenie o przetargu

Formularz OFERTA

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Projekt umowy

Regulamin przetargu

Dostawa leków – postępowanie uzupełniające /postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl/ 2019.06.06 2019.06.14

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załacznik nr 1 - Formularz asortymentowo-enowy

Załacznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załacznik nr 4 - Wzór umowy

Formularz ofertowy

Pytania i wyjaśnienia z dnia 10.06.2019 r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 11.06.2019 r.

Zestawienie ofert

Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie oraz wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń w budynku szpitala przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie /postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl/ 2019.06.06 2019.08.08

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanychj

Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4a - Opis dodatkowego doświadczenia

Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 - Instrukcja wypełnienia JEDZ

Załącznik nr 8 - Wzór Jedz

Załącznik nr 9 - Wzór zobowiazania

Załącznik nr 10 - Wzór umowy

Suplement do dokumentacji projektowej - wentylacja-klimatyzacja

Zestawienie wyposażenia do demontażu

Koncepcja zagospodarowania terenu Szpitala Praskiego z dnia 11.12.2018 r.

Koncepcja zagospodarowania terenu Szpitala Praskiego z dnia 13.12.2018 r.

Opinia rzeczoznawcy p.poż w sprawie zagospodarowania placu budowy

INFORMACJA - Dokumentacja projektowa -dostępna jest na Platformie Zakupowej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl

Pytania i wyjaśnienia z dnia 11.06.2019 r.

Sprzedaż używanego aparatu medycznego p.n. Tomograf okulistyczny Cirrus HD-OCT 4000 prod. Carl Zeiss Meditec – rok prod.2008 2019.05.23 2019.05.30

Ogłoszenie o przetargu

Formularz OFERTA

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Projekt umowy

Regulamin przetargu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 8A/2019 ogłoszonego na Platformie Zakupowej eb2b

Dostawa aparatu OCT do tylnego odcinka oka 2019.04.30 2019.05.10

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik-nr-1-formularz-ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 4 -Warunki gwarancji i serwisu

Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw

Załacznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełniania watrunków udziału w postępowaniu

Załacznik nr 7 - Wzór umowy

Załacznik nr 8 - Umowa RODO

Pytania i wyjaśnienia z dnia 08.05.2019 r.

Informacja z dnia 09.05.2019 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa materiałów do operacji odwarstwienia siatkówki – postępowanie prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Pzp /powtórzenie postępowania/ 2019.04.16 2019.04.25

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek do testowania

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące próbek

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Pytania i wyjaśnienia z dnia 23.04.2019 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dostawa materiałów do operacji odwarstwienia siatkówki – postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Pzp 2019.04.09 2019.04.16

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek

Załacznik nr 3 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dostawa lasera Nd: YAG do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 2019.03.12 2019.03.21

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Opis Przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 4 - Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny

Załacznik nr 5 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załacznik nr 7 - Wzór umowy

Umowa powierzenia danych osobowych (RODO) - wzór

Pytania i wyjaśnienia z dnia 18.03.2019 r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 19.03.2019 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa biometru optycznego do pomiarów gałki ocznej i kalkulacji mocy implantów wszczepianych przy operacji zaćmy 2019.03.12 2019.03.21

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 - Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny

Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Umowa powierzenia danych osobowych (RODO) - wzór

Pytania i wyjaśnienia z dnia z dnia 18.03.2018 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa płynów infuzyjnych 2019.03.11 2019.03.22

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załacznik nr 5 - Wzór umowy

Pytania i wyjaśnienia z dnia 15.03.2019 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia