Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
Dostawa kamery siatkówkowej z optyką adaptywną 2017.10.12 2017.11.15

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych 2017.10.04 2017.10.16

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 10.10.2017r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 11.10.2017 r,

Zestawienie ofert

Informacja dot. oferty złożonej po terminie

Informacja 2 -dot. oferty złożonej po terminie

Dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Centurion i operacji witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation oraz jałowych, jednorazowych zestawów do iniekcji wewnątrzgałkowychy 2017.09.28 2017.10.31

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 17.10.2017r.

Dostawa sprzętu jednorazowego, sterylnego do przeszczepu rogówki 2017.09.13 2017.09.21

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 18.09.2017r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa wiskoelastyków 2017.07.18 2017.07.27

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 24.07.2017r.

Sprostowanie do wyjaśnień z dnia 24.07.2017r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa jednorazowych zestawów medycznych do zabiegów kanaloplastyki 2017.07.04 2017.07.12

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Obsługa serwisowa lasera femtosekundowego typu LenSx prod. Alcon 2017.05.25

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa szwów chirurgicznych 2017.06.21 2017.06.29

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z dnia 26.06.2017 r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 27.06.2017 r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 28.06.2017 r.

Zestawienie ofert

Zestawienie ofert po poprawieniu omyłki rachunkowej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa tomografu optycznego (OCT) do tylnego odcinka oka z modułem jaskrowym, opcją angio-OCT, wbudowaną kamerą do angiografii fluoresceinowej i stolikiem elektrycznym 2017.04.12 2017.04.25

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 20.04.2017r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa mikroimplantów do chirurgicznego leczenia jaskry 2017.04.03 2017.04.11

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z dnia 05.04.2017 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia