Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Plan Zamówień Publicznych na 2018 r. -> Plan Zamówień Publicznych na 2018 r.

Plan Postępowań na 2019 r. ->Plan postępowań w 2019 r.

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
DOSTAWA BIELIZNY JEDNORAZOWEJ FIZELINOWEJ – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https:// spkso.eb2b.com.pl 2020.02.13 2020.02.21

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentow-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 17.02.2020 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 18.02.2020 r.

Dostawa preparatów myjąco-dezynfekcyjnych – postępowanie prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2020.02.07 2020.02.19

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentow-cenowy

Załącznik nr 2 - Wykaz próbek

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 14.02.2020 r.

ZESTAWIENIE OFERT

Dostawa autokeratorefraktometru ze stolikiem elektrycznym – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https:// spkso.eb2b.com.pl 2020.01.22 2020.01.31

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3- Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny

Załącznik nr 4- Wykaz dostaw

Załącznik nr 5- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Załącznik nr 7 - Umowa powierzenia danych osobowych-RODO

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 27.01.2020r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 27.01.2020r. (2)

ZESTAWIENIE OFERT

Dostawa funduskamery cyfrowej ze stolikiem elektrycznym – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https:// spkso.eb2b.com.pl 2020.01.14 2020.01.23

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4- Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny

Załącznik nr 5- Wykaz dostaw

Załącznik nr 6- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załącznik nr 8 - Umowa powierzenia danych osobowych-RODO

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 17.01.2020 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 20.01.2020 r.

ZESTAWIENIE OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dostawa leków (powtórzenie postępowania na pakiety nr 6 i 16) – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.12.30 2020.01.09

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot.przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

ZESTAWIENIE OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa perymetru z drukarką i stolikiem elektromotorycznym – powt. postępowania – Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.12.19 2020.01.08

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4- Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny

Załącznik nr 5- Wykaz dostaw

Załącznik nr 6- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załącznik nr 8 - Umowa powierzenia danych osobowych-RODO

ZESTAWIENIE OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa mikroskopu spekularnego – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.12.12 2019.12.20

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4- Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny

Załącznik nr 5- Wykaz dostaw

Załącznik nr 6- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załącznik nr 8 - Umowa powierzenia danych os.-RODO

ZESTAWIENIE OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa perymetru z drukarką i stolikiem elektromotorycznym – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.12.05 2019.12.16

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4- Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny

Załącznik nr 5- Wykaz dostaw

Załącznik nr 6- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załącznik nr 8 - Umowa powierz. danych os.-RODO

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dostawa szwów chirurgicznych do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2019.11.29 2019.12.13

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 2 - Wykaz próbek

Załącznik 3 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 6 -Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 10.12.2019r.

ZESTAWIENIE OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dostawa elektronicznych kart podarunkowych do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy – Prawo zamówień publicznyche 2019.11.27 2019.12.04

Zapytanie ofertowe

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej