Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2017 r. -> plan_zamówień_publicznych_na_2017_r.pdf

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
Dostawa szwów chirurgicznych 2017.06.21 2017.06.29

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z dnia 26.06.2017 r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 27.06.2017 r.

Dostawa tomografu optycznego (OCT) do tylnego odcinka oka z modułem jaskrowym, opcją angio-OCT, wbudowaną kamerą do angiografii fluoresceinowej i stolikiem elektrycznym 2017.04.12 2017.04.25

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 20.04.2017r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa mikroimplantów do chirurgicznego leczenia jaskry 2017.04.03 2017.04.11

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z dnia 05.04.2017 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa barwników okulistycznych 2017.03.28 2017.04.06

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 30.03.2017 r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 03.04.2017 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa leków 2017.03.25 2017.04.10

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy-załącznik nr 1 do SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 31.03.2017r.

Pytania i wyjasnienia z dnia 03.04.2017 r.

Informacja dot. zmiany rachunku na które należy wpłacać wadia

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa produktu leczniczego – Ranibizumab – postępowanie uzupełniające 2017.03.14 2017.03.22

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zestawienie ofert

Zestawienie ofert-po poprawieniu omyłki pisarskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa energii elektrycznej na rzecz Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, przy ul. J.Sierakowskiego 13 2017.03.09 2017.03.17

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 10.03.2017 r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia15.03.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa sprzętu i narzędzi do przeszczepu warstwowego tylnego stanowiących akcesoria do mikrokeratomu Evolution3 firmyMoria 2017.03.06 2017.03.14

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa materiałów opatrunkowych 2017.02.13 2017.02.21

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 16.02.2017 r.

Pytania i wyjaśnienia z dnia 17.02.2017 r.

Pytania i wyjaśnienia II z dnia 17.02.2017r.

Zestawienie ofert

Informacja dot. oferty złożonej po terminie

Zestawienie ofert - po popr. omyłki rach.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa produktów leczniczych sprowadzanych w ramach importu docelowego 2017.01.09 2017.01.17

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia z dnia 13.01.2017r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia