Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2023 r. -> Plan Zamówień Publicznych 2023 r.

 

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
DOSTAWA SZWÓW CHIRURGICZNYCH do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego -postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej eb2b pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2023.02.21 2023.03.02

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 - Formularz OFERTA

Załącznik 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 3 - Wykaz próbek

Załącznik 4 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik 5- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 5a- Oświadczenie dla podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 7 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 8 - Oświadczenie o aktualności informacji - art.125 Uzp

Załącznik 9 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 23.02.2023r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 24.02.2023r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 27.02.2023r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 27.02.2023r. (2)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 27.02.2023r oraz zmiana terminu przetargu

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

Informacja dotycząca próbek dostarczonych po terminie

ZESTAWINIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU - po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych

Dostawa produktów leczniczych, płynów infuzyjnych i wyrobów medycznych do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej eb2b pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2023.02.15 2023.03.20

Ogłoszenie o zamówieniu - TED

SWZ

Załącznik 1a - Formularz OFERTA-pak.1-8

Załącznik 1b - Formularz OFERTA-pak. 9-11

Załącznik 1c - Formularz OFERTA-pak.12

Załącznik 1d - Formularz OFERTA-pak.13

Załącznik 1e - Formularz OFERTA-pak.14

Załącznik 1f - Formularz OFERTA-pak. 15-16

Załącznik 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 3 - Wykaz próbek

Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące próbek

Załącznik 5 - JEDZ

Załącznik 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik 7 - Oświadczenie o aktualności informacji - art. 125 Pzp

Załącznik 7a - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik 7b - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik 8 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 9a - Wzór umowy-pak.1-8 i 14

Załącznik 9b - Wzór umowy-pak.9-11

Załącznik 9c - Wzór umowy-pak.12

Załącznik 9d - Wzór umowy-pak.13

Załącznik 9e - Wzór umowy-pak.15-16

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 22.02.2023r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 24.02.2023 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 27.02.2023 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 10.03.2023 r

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 14.03.2023 r.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - w zakresie pakietu nr 10

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego /powtórzenie postępowania/ – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej eb2b pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2022.12.06 2022.12.14

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 - Formularz OFERTA

Załącznik 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 3 - OPZ

Załącznik 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenie i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 4a - Oświadczenie dla podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik 7 - Oświadczenie o aktualności informacji -art. 125 Pzp

Załącznik 8 - Wzór umowy

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH KART PODARUNKOWYCH do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej eb2b pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2022.11.15 2022.11.23

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 - Formularz OFERTA

Załącznik 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3a - Oświadczenie dl apodmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik 6 - Oświadczenie o aktualności informacji - art. 125 ustawy Pzp

Załącznik 7 - Wzór umowy

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o wyniku postępowania

ZAKUP SYSTEMU DO ELEKTRONICZNEGO PRZESYŁANIA BADAŃ OBRAZOWYCH – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej eb2b pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2022.11.02 2022.11.10

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 - Formularz OFERTA

Załącznik 2 - SOPZ

Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik 4 - Oświadczenie o aktualności

Załącznik 5 - Wzór umowy

Załącznik 4a do wzoru umowy - Warunki gwarancji

Załącznik 8 do wzoru umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 07.11.2022 r.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA SFINASOWANIE ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

DOSTAWA CYFROWEGO SYSTEMU DO OBRAZOWANIA CYFROWEJ LASEROTERAPII SIATKÓWKI do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej eb2b pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2022.10.31 2022.11.08

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 - Formularz OFERTA

Załącznik 2 - SOPZ

Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik 4 - Oświadczenie o aktualności

Załącznik 4a do wzoru umowy - Waunki gwarancji

Załącznik 5 - Wzór umowy

Informacja dot. wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

DOSTAWA SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej eb2b pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2022.10.17 2022.10.28

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 - Formularz OFERTA

Załącznik 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 3 - Wykaz próbek

Załącznik 4 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 5a - Oświadczenie dla podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik 7 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 8 - Oświadczenie o aktualności informacji - art. 125 Pzp

Załącznik 9 - Wzór umowy-pak.1

Załącznik 9 - Wzór umowy-pak. 2-4

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 24.10.2022 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego - z dnia 25.10.2022 r.

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

Wniosek dot. przedłużenia terminu związania ofertą

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o wyniku postępowania

DOSTAWA SPRZĘTU DO PRZESZCZEPU ROGÓWKI do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej eb2b pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2022.10.17 2022.10.28

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 - Formularz OFERTA

Załącznik 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 3 - Wykaz próbek

Załącznik 4 - Oświadczenie dot. próbek

Załącznik 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 5a - Oświadczenie dla podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostęnienia zasobów

Załącznik 7 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 8 - Oświadczenie o aktualności informacji - art. 125 Pzp

Załącznik 9 - Wzór umowy

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 19.10.2022 r.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 24.10.2022 r.

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ORAZ USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH PODNOSZĄCYCH POZIOM CYBERBEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW IT DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO KLINICZNEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO W WARSZAWIE W RAMACH UMOWY O FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W CELU PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH ŚWIADCZENIODAWCÓW – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej eb2b pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2022.10.14 2022.10.24

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1a - Formularz OFERTA-pak.1

Załącznik 1b - Formularz OFERTA-pak.2

Załącznik 1c - Formularz OFERTA- pak.3

Załącznik 2a - Formularz asortymentowo-cenowy-pak.1

Załącznik 2b - Formularz cenowy-pak.2

Załącznik 2c - Formularz cenowy-pak.3

Załącznik 3a - OPZ-pak.1

Załącznik 3b - OPZ-pak.2

Załącznik 3c - OPZ-pak.3

Załącznik 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 4a - Oświadczenie dla podmiotu udestępniającego zasoby

Załącznik 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 6 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 7 - Oświadczenie o aktualności informacji - art. 125 Pzp

Załącznik 8 - Wykaz osób

Załącznik 9a - Wzór umowy-pak.1

Załącznik 9b - Wzór umowy-pak. 2

Załącznik 9c - Wzór umowy-pak.3

Informacja uzupełniająca z dnia 19.10.2022 r.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

ZESTAWIENIE OFERT-po porawieniu omyłki pisarskiej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZEJ- w zakresie pakietu nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZEJ- w zakresie pakietów nr 2 i 3

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy - pakiet 1

Ogłoszenie o wykonaniu umowy - pakiet 2

Ogłoszenie o wykonaniu umowy - pakiet 3

DOSTAWA MIKROKERATOMU LINIOWEGO DO ZABIEGÓW WARSTWOWYCH PRZESZCZEPÓW ROGÓWKI UT DSAEK Z SYSTEMEM STABILIZACJI CIŚNIENIA ACP do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego – postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej eb2b pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 2022.10.14 2022.10.24

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 -Formularz OFERTA

Załącznik 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 3 - OPZ - Parametry techniczne

Załącznik 4 - Warunki gwarancji

Załącznik 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 5a - Oświadczenie dla podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 7 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 8 - Oświadczenie o aktualności informacji - art.125 Pzp

Załącznik 9 - Wzór umowy

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy