Aktualna lista przetargów

Plan Zamówień Publicznych na 2023 r. -> Plan Zamówień Publicznych 2023 r.

 

Temat postępowania Data ogłoszenia Data postępowania Załączniki
ZP/18/2023 Dostawa symulatorów 2023.12.22 2024.01.22

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1.1. - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1

Załącznik nr 1.2. - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2

Załącznik nr 2.1. - Parametry techniczne dla części nr 1

Załącznik nr 2.2. - Parametry techniczne dla części nr 2

Załącznik nr 3.1. - Formularz OFERTA dla części nr 1

Załącznik nr 3.2. - Formularz OFERTA dla części nr 2

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dla podmiotu udostęp. zasoby

Załącznik nr 7 - JEDZ

Załącznik nr 8 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik nr 10 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 11 - Wzór umowy

ZP/13/2023 Dostawa i montaż mebli medycznych oraz niemedycznych 2023.12.14 2024.01.16

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu dla części nr 1, 2 oraz 3

Załącznik nr 2 - Formularz OFERTA dla części nr 1, 2 oraz 3

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy dla części nr 1, 2 oraz 3

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dla podmiotu udostęp. zasoby

Załącznik nr 7 - JEDZ

Załącznik nr 8 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o aktualności informacji - art.125 Uzp

Załącznik nr 10 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 11- Wzór umowy

Załącznik nr 12 - Wykaz dostaw

ZP/17/2023 Dostawa lamp operacyjnych 2023.12.12 2023.12.21

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik 1- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 - Parametry techniczne

Załącznik 3 - Formularz OFERTA

Załącznik 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 4a - Oświadczenie dla podmiotu udostęp. zasoby

Załącznik 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 6 - Wzór umowy

Wyjaśnienia z dn. 18.12.2023

Wyjaśnienia II z dn. 18.12.2023 r.

MODYFIKACJA - Załącznik 3 - Formularz OFERTA

Informacja o środkach na zamówienie

ZP/16/2023 Dostawa kolumn anestezjologicznych 2023.12.12 2023.12.21

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik 1- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 - Parametry techniczne

Załącznik 3 - Formularz OFERTA

Załącznik 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 4a - Oświadczenie dla podmiotu udostęp. zasoby

Załącznik 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 6 - Wzór umowy

Wyjaśnienia z dn. 18.12.2023 r.

MODYFIKACJA - Załącznik 3 - Formularz OFERTA

Informacja o środkach na zamówienie

Dostawa aparatu do witrektomii 2023.11.14 2023.11.22

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 - Parametry techniczne

Załącznik 3 - Formularz OFERTA

Załącznik 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowanu

Załącznik 4a - Oświadczenie dla podmiotu udostęp. zasoby

Załącznik 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 6 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 7 - Oświadczenie o aktualności informacji - art.125 Uzp

Załącznik 8 - Wzór umowy

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TEŚCI SWZ

Załącznik 1- Opis przedmiotu zamówienia_zmiana

Załącznik 2 - Parametry techniczne_zmiana

Załącznik 3 - Formularz OFERTA_zmiania

Załącznik 8 - Wzór umowy_zmiania

Informacja o środkach jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty_art. 253 ust. 2 ustawy PZP

Dostawa elektronicznych kart podarunkowych 2023.11.13 2023.11.23

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowanu

Załącznik 2a - Oświadczenie dla podmiotu udostęp. zasoby

Załącznik 3 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 4 - Wzór umowy

Wyjaśnienia z dn. 20.11.2023 r.

Załącznik 1 - Formularz ofertowy MODYFIKACJA

Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zamówienie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

Dostawa mikorskopu operacyjnego 2023.11.03 2023.11.21

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ

Załącznik nr 1_do SWZ_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2_do SWZ_FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 3_do SWZ_PARAMETRY TECHNICZNE

Załącznik nr 4_do SWZ_ OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE

Załącznik nr 5_do SWZ_OŚWIADCZENIE DOT. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA WYKONAWCA

Załącznik nr 6 _do SWZ_OŚWIADCZENIE DOT. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY

Załącznik nr 7_do SWZ_ JEDZ

Załącznik nr 8_do SWZ_OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ

ałącznik nr 9_do SWZ_OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFROMACJI - art.125 Pzp

Załącznik nr 10_do SWZ_ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

Załącznik nr 11_do SWZ_WZÓR UMOWY

Wyjaśnienia z dn. 13.11.2023 r.

Informacja o środkach jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania

Informacja z otwarcia ofert

. Zawiadominie o wyborze art. 253 ust. 2 Pzp

Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi 2023.10.09 2023.10.31

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3.1. do SWZ

Załącznik nr 3.2. do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 5a do SWZ - Oświadczenie dla podmiotu udostęp. zasoby

Załącznik 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 7 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik 9 do SWZ - Wzór umowy

Załącznik 10 do SWZ - Wykaz dostaw

Załącznik 11 do SWZ - Wykaz osób

Wyjaśnienia SWZ z dn. 25.10.2023 r.

Załącznik nr 1 do wyjaśnień z dn. 25.10.2023 r.

Wyjaśnienia SWZ z dn. 26.10.2023 r.

Załącznik nr 1.1. do wyjaśnień z dn. 26.10.2023 r.

Załącznik nr 1.2. do wyjaśnień z dn. 26.10.2023 r.

Załącznik nr 1.3. do wyjaśnień z dn. 26.10.2023 r.

Załącznik nr 1.4. do wyjaśnień z dn. 26.10.2023 r.

Załącznik nr 1.5. do wyjaśnień z dn. 26.10.2023 r.

Wyjaśnienia SWZ z dn. 27.10.2023 r.

Wyjaśnienia SWZ z dn. 30.10.2023 r.

Załącznik nr 1.1. do wyjaśnień z dn. 30.10.2023 r.

Załącznik nr 1.2. do wyjaśnień z dn. 30.10.2023 r.

Załącznik nr 1.3. do wyjaśnień z dn. 30.10.2023 r.

Informacja o środkach na zamówienie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

Dostawa aparatu do fakoemulsyfikacji 2023.09.28 2023.10.10

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1- OPZ

Załącznik 2 - Formularz OFERTA

Załącznik 3 - Parametry techniczne

Załącznik 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowanu

Załącznik 4a - Oświadczenie dla podmiotu udostęp. zasoby

Załącznik 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

Załącznik 6 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 7 - Oświadczenie o aktualności informacji - art.125 Uzp

Załącznik 8 - Wzór Umowy

Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 06.10.2023 r.

Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zamówienie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty art. 253 ust. 2 Pzp

Dostawa mikroskopu operacyjnego 2023.09.26 2023.11.02

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1_do SWZ_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2_do SWZ_FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 3_do SWZ_PARAMETRY TECHNICZNE

Załącznik nr 4_do SWZ_ OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE

Załącznik nr 5_do SWZ_OŚWIADCZENIE DOT. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA WYKONAWCA

Załącznik nr 6 _do SWZ_OŚWIADCZENIE DOT. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY

Załącznik nr 7_do SWZ_ JEDZ

Załącznik nr 8_do SWZ_OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ

Załącznik nr 9_do SWZ_OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFROMACJI - art.125 PZP

Załącznik nr 10_do SWZ_ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

Załącznik nr 11_do SWZ_WZÓR UMOWY

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

UNIEWAŻNIENIE POSTĘ,POWANIA